Archiv pro rubriku: Ekonomika

Filtr

KONFERENCE O NOVÉM FINANCOVÁNÍ

Správou veřejných financí se koncem března v Praze zabývala již čtvrtá celostátní konference pořádaná Svazem měst a obcí České republiky. Konference byla určena především starostům a vedoucím finančních odborů městských úřadů. Na programu byly mimo jiné návrh zákona o rozpočtovém určení výnosu...

Kategorie: Ekonomika

PROGRAM PARTNERSTVÍ MĚST

Evropská komise vyhlašuje pro rok 2000 nová pravidla pro poskytování grantů partnerským městům. Finanční pomoc může být poskytnuta ke krytí organizačních a cestovních nákladů od 750 do 50 000 eur. Program finanční pomoci - nazvaný v angličtině Town-twinning - směřuje k navázání a udržení...

Kategorie: Ekonomika

ASSET MANAGEMENT V MUNICIPÁLNÍ SFÉŘE

S pojmem "asset management" se například zastupitelé měst při vyhlašování veřejných zakázek na správu volných finančních prostředků setkávají stále častěji. Asset management v podmínkách municipální sféry sám o sobě přitom neznamená jenom správu volných finančních prostředků, nýbrž také správu...

Kategorie: Ekonomika

ČESKÁ EKONOMIKA NA CESTĚ K OŽIVENÍ

Pro rok 2000 v hospodářské politice si vláda jako prioritní úkol vytyčila oživit ekonomiku, Česká národní banka pak v souladu s ústavní povinností udržet stabilitu měny. Oba tyto principy pokračují, ovšem v jiné kvantitativní podobě, již z minulého roku. Vývoj a situaci v ekonomice v posledních...

Kategorie: Ekonomika

NAVRHOVANÝ SYSTÉM BY PŘINESL ÚSPORU NÁKLADŮ

Nadměrně rozšířené nápojové nevratné obaly způsobují podle analýzy životního cyklu obalů několikanásobně větší zatížení životního prostředí než vratné skleněné lahve. Ve vyspělém zahraničí je tento problém upraven zvláštními předpisy. Řešení jsou různá - od úplného zákazu jejich použití přes...

Kategorie: Ekonomika

STRAVOVÁNÍ NEJVYŠŠÍ KVALITY

Společnost ARAMARK působí na českém trhu společného stravování od roku 1993. Dnes poskytuje své služby k plné spokojenosti více než 40 zákazníků v průmyslových podnicích, nemocnicích, orgánech státní správy a armádě. Jen pro ilustraci jsou to např. Magistrát hlavního města Prahy, Fakultní nemocnice...

Kategorie: Ekonomika

POJÍZDNÁ PRODEJNA – MNOHDY JEDINÁ ŠANCE

Jedním z programů státní tzv. celoplošné podpory podnikání je program "Pojízdná prodejna". Jak už název napovídá, jeho cílem je zlepšení zásobování venkova. Podnikatel žádající o dotaci je povinen provozovat pojízdnou prodejnu minimálně v 15 obcích jednou týdně. Program mu pak nabízí úhradu 50 %...

Kategorie: Ekonomika

ODPADOVÉ DNY

Pořádá ISWA Česká republika a měsíčníky Hospodářských novin ODPADY, MODERNÍ OBEC spolu se Svazem odpadového průmyslu ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR, pod záštitou Ministerstva životního prostředí. Cyklus odborných konferencí, workshopů a diskuzí podle společných názvem Odpadové dny 2000, který...

Kategorie: Ekonomika

PODAŘÍ SE DOKONČIT PŘEVZETÍ MAJETKU?

Pátého dubna t. r. schválil Senát poslaneckou novelu zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku státu do vlastnictví obcí. Novelu zákona musí ještě podepsat prezident republiky. Všichni zúčastnění však věří, že 1. července 2000 nabude účinnosti. To by znamenalo završení více jak...

Kategorie: Ekonomika

PRAKTICKÉ MINIMUM

PRO ČLENY PŘEDSTAVENSTEV A DOZORČÍCH RAD (I.) Města a obce jsou vlastníky podílů akciových společností, což si vynucuje potřebu podílet se aktivně na jejich správě. Municipality - jako všichni významní akcionáři - navrhují své kandidáty na místa členů představenstev a dozorčích rad, kteří jsou poté...

Kategorie: Ekonomika