Archiv pro rubriku: Ekonomika

Filtr

Názory, poznatky, Informace

"Odpady a obce", první z akcí cyklu Odpadové dny 2002, která proběhla již tradičně v Hradci Králové v polovině letošního června, přinesla mnoho zajímavých názorů, poznatků a zkušeností. Jednou z předností této konference je důraz na panelové diskuse s dotazy z pléna. Účastníci při nich mají možnost...

Kategorie: Ekonomika

Hledání optimálního řešení nebo kvadratura kruhu?

Město Sázava (okr. Benešov) má 3800 stálých obyvatel, z toho 3640 osob žije přímo v intravilánu města a 160 v přilehlých obcích, které jsou součástí Sázavy. Celková rozloha správního území je 2041 ha. Velmi rozvinutá je sezónní turistika - podle statistických odhadů navštíví Sázavu v letní sezóně...

Kategorie: Ekonomika

Jak vytápět biomasou efektivně (a centrálně)

Využití biomasy v systémech centralizovaného zásobování teplem (CZT) je stále více předmětem debat a úvah starostů měst a obcí. Není divu. Představa nižší ceny tepla oproti jiným palivům (zemnímu plynu, elektřině či uhlí) je při současném nemalém ekonomickém přínosu (díky využití místního...

Kategorie: Ekonomika

PRŮVODCE EVROPSKOU UNIÍ

Program Comenius je součástí evropského vzdělávacího programu Sokrates, který byl zahájen v zemích Evropské unie v roce 1995. Česká republika se připojila v roce 1997. V oblasti vzdělávání program Socrates umožňuje největší rozsah činností, zahrnuje všechny typy škol a celoživotní vzdělávání. Jeho...

Kategorie: Ekonomika

Nízkoenergetické nízkonákladové domy

Vysoká energetická náročnost budov ve svých důsledcích přispívá ke zhoršování životního prostředí. V České republice vrcholí projekt "Nízkoenergetický nízkonákladový dům", který by měl na příkladu menších činžovních domů ukázat, jak by mohla vypadat budoucí, životnímu prostředí příznivější...

Kategorie: Ekonomika

SPOLOČNÝ projekt Bratislavy, Brna a Krakova

Možnosti a oblasti využitia a pôsobenia marketingu sú nesmierne široké. Nielenže prekračujú hranice podnikateĺského sektora, ale vzťahujú sa aj na územie v akomkoĺvek význame. Môže ísť o celý kontinent, štát, región, mesto alebo napríklad námestie. V takomto prípade hovoríme o marketingu miesta,...

Kategorie: Ekonomika

HOSPODAŘENÍ DOPRAVNÍCH PODNIKŮ

Z hlediska ekonomické klasifikace je doprava druh služby, která může být produkována buď jako statek vysloveně privátní se všemi jeho průvodními znaky, nebo jako statek veřejný, nebo smíšený veřejný statek. Rozhodnutím zastupitelstev příslušných měst je městská hromadná doprava (MHD) z hlediska...

Kategorie: Ekonomika

Miliardy korun na PROGRAM PHARE

Na Ministerstvu financí ČR bylo podepsáno Finanční memorandum pro Národní program Phare 2002, část 1, na jehož základě budou ČR poskytnuty Evropskou unií finanční prostředky na poradenství, školení a vybavení určené pro přípravu na členství v EU. Finanční memorandum podepsala národní koordinátorka...

Kategorie: Ekonomika

Stát se nemůže zbavit odpovědnosti za dluhy obcí

Poslední dobou se objevily médiích články o obcích, které se ocitly na pokraji bankrotu. Rozhodla jsem se proto napsat "neprávní" pohled na dva problémy, které se řady obcí týkají. Předesílám, že se nechci dotknout těch zastupitelů, kteří spravují své obce uvážlivě, které by nikdy nenapadlo...

Kategorie: Ekonomika

NAZRÁL ČAS pro obnovu

Zatímco ještě před deseti lety nebylo o Letňanech, čtvrti na severním okraji Prahy se zhruba 15 tisíci obyvateli mnoho slyšet, dnes se o ní mluví více než dost. Vyrostly zde nové komerční zóny, které ji spojují se sousedními pražskými obvody. K její popularitě přispěly i diskuse a započatá výstavba prodloužené...

Kategorie: Ekonomika