Archiv pro rubriku: Ekonomika

Filtr

Postup při zadávání veřejných zakázek

Postup při zadávání veřejných zakázek Aby bylo zajištěno maximálně efektivní vydávání finančních prostředků z veřejných rozpočtů a zamezeno plýtvání s těmito prostředky, je v ČR, podobně jako v jiných státech, zaveden systém veřejných zakázek. V roce 1994 byl vydán zákon číslo 194/1994 Sb., o...

Kategorie: Ekonomika

SILNICE ANI DÁLNICE JIŽ KOLAPS NEČEKÁ

K 1. červenci letošního roku byl zákonem zřízen Státní fond dopravní infrastruktury. Jeho ředitel byl jmenován až 21. srpna, takže fond pracuje prakticky od září. "Na české poměry se rozjel neobvykle rychle, protože 1. září nastoupili první pracovníci a ve velmi omezeném kolektivu zahájili začátkem...

Kategorie: Ekonomika

POHLED NELZE ZUŽOVAT

Někdy bývá efektivnost veřejné správy chápána tak, jakoby byla sama nejvyšším cílem, kýženou metou probíhajících změn v naší státní správě a samosprávě. Hovoří se o neefektivním počtu obcí a jejich neefektivní velikosti bez upřesnění, zda je tím myšlena efektivnost výkonu delegovaných pravomocí...

Kategorie: Ekonomika

OŽIVENÍ CHODOVSKÝCH SÍDLIŠŤ

Chodov leží 8 km západně od Karlových Varů. Zejména v posledních letech zde vyrostly "ubytovací kapacity" pro zaměstnance těžebního a zpracovatelského hnědouhelného kombinátu ve Vřesové a strojírenského závodu CHODOS. Z původního pohraničního městečka s 3500 obyvateli na sklonku 50. let se tak...

Kategorie: Ekonomika

PRAKTICKÉ MINIMUM

PRO ČLENY PŘEDSTAVENSTEV A DOZORČÍCH RAD (VIII) Ke zlepšení práce dozorčí rady slouží výbory (nebo podvýbory) správních orgánů: výbor pro audit, výbor pro odměňování a jmenovací výbor. Uvedené výbory garantují jednak nezávislost odborného úsudku při přípravě podkladů pro rozhodování o členech...

Kategorie: Ekonomika

PANELÁKY ČEKAJÍ NA OZDRAVNOU KŮRU

Panelová výstavba kladla důraz především na kvantitu, méně již na kvalitu. Jedno se jí však nedalo upřít - dokázala zajistit miliónům lidí ne sice komfortní, ale cenově dostupné bydlení. Vzhledem k tomu, že životnost paneláků, především těch, které vznikly před rokem 1970, byla 50 let, téměř...

Kategorie: Ekonomika

ZKUŠENOST S DOTACEMI

Služby města Brumov-Bylnice se kromě obvyklé komunální činnosti (viz Moderní obec č. 10) zabývají i výrobou a distribucí tepla. Hospodářská činnost je prováděna minimálně v objemu jako veřejně prospěšné práce a služby. Z akcí v poslední době uvádíme jen ty nejvýznamnější: práce na hradu Brumov...

Kategorie: Ekonomika

SESTAVUJEME OBECNÍ ROZPOČET

Všeobecně platí, že předpokladem dobrého hospodaření každého ekonomického subjektu, a tedy i obce je dobře sestavený rozpočet. Při tvorbě rozpočtu se musí obec snažit co nejpřesněji odhadnout své reálné příjmy a z nich vyvozovat druhy a velikosti svých výdajů s udáním jejich priorit. Obecní...

Kategorie: Ekonomika

SLUNEČNÍ MĚSTO

Přímo ve středu městské části v Praze-Zbraslavi se na náhorní rovině rozprostírá obecní pozemek o výměře 4,5 hektaru. Léta parcela ležela ladem, což starostu Ing. Františka Kadlečka nenechávalo klidným. Věděl, že toto místo v nerušeném okolním prostředí je atraktivní pro bytovou zástavbu. O byty je...

Kategorie: Ekonomika

ALTERNATVNÍ TRESTY A NOVÁ PROFESE

Pro úspěšnou aplikaci obecně prospěšných prací je třeba rozvíjet probační a mediační službu. Základ byl vytvořen v roce 1996, kdy byla na jednotlivých soudech zřízena místa probačních pracovníků. Od ledna 2001 bude probační a mediační služba zřízena jako samostatná organizace. O této nové službě...

Kategorie: Ekonomika