Archiv pro rubriku: Ekonomika

Filtr

POŘADNÍK NA BYTY BYL NEFUNKČNÍ

Karlovy Vary mají novou obecně závaznou vyhlášku o nájmu bytů ve vlastnictví města. O tom, jaké problémy řeší, jsme hovořili s primátorem Josefem Pavlem. [*] Co vedlo ke schválení této úpravy? Vznik této obecně závazné vyhlášky reagoval na vývoj pořadníku na přidělení bytů. Před dvěma lety byly...

Kategorie: Ekonomika

ČESKO-FRANCOUZSKÉ FÓRUM

Asi šedesát městských a obecních úřadů navázalo kontakty s francouzskými kolegy a na základě partnerské smlouvy či neformálních dohod rozvíjí různé formy spolupráce. Všechna tato města jsou plně informována o možnostech, které takové partnerství a společné bilaterální projekty přinášejí, o jejich...

Kategorie: Ekonomika

V RÁJI HROMADNÉ DOPRAVY

Navštívila jsem místo, kde pro lidi, pracující ve městě a žijící na vesnici, přestává být auto nezbytné. Tímto rájem hromadné dopravy je Štrasburk a jeho okolí. Město má 255 000 obyvatel, ale spíše se o něm hovoří jako o C. U. S. (Communauté Urbaine de Strasbourg), což je společenství Štrasburk...

Kategorie: Ekonomika

FINANČNÍ KONFERENCE

Svaz měst a obcí (SMO) společně s Agenturou Spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj (USAID) uspořádaly dva ročníky celostátní finanční konference v září 1996 a 1997 pod názvem Finanční správa a rozvoj měst a obcí v České republice. V roce 1998 Svaz měst a obcí již jako jediný organizátor...

Kategorie: Ekonomika

BOOM NETRVÁ VĚČNĚ

Pro další příznivý rozvoj místních rozpočtů je důležité hledání nových forem financování a zvyšování efektivnosti a odbornosti v nakládání s veřejnými prostředky. To je možné pouze při opuštění tradičních forem a s pochopením moderních alternativ, které nabízejí současné finanční trhy. V polovině...

Kategorie: Ekonomika

RIZIKA JSOU VE FINANCÍCH

Zaměstnavatelské svazy kritizují reformu veřejné správy. V zákonech mj. chybí vymezení odpovědnosti krajů a obcí za veřejné služby nebo koncepce rozpočtových a příspěvkových organizací. Snaha přiblížit státní správu a veřejnou správu občanům a provádět ji tam, kde lze získat konkrétní informace a...

Kategorie: Ekonomika

ÚSKALÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU 2000

Při sestavení státního rozpočtu musela sociálnědemokratická vláda vycházet z platné právní základny, která ve výrazném kvantitativním poměru určuje především jeho výdajovou stranu. Současně bylo nutné respektovat a snažit se rozpočtem ovlivnit ekonomickou situaci a vycházet za stávajícího stavu...

Kategorie: Ekonomika

OBOUSTRANNĚ VÝHODNÉ PARTNERSTVÍ

Nutnost realizovat rozsáhlé investiční akce zásadního významu v současné době výrazně zatěžuje rozpočty měst a obcí. Pokud chce obec zabezpečit chod životně důležitých služeb (zásobování obyvatelstva teplem, zajištění dopravní obslužnosti, chod města ve sféře nakládání se směsnými komunálními...

Kategorie: Ekonomika

CHUDÉ POKLADNY NUTÍ OMEZOVAT SLUŽBY

Spokojenost občanů nezávisí jen na vybudování kvalitní infrastruktury, ale i na rozvoji služeb ve všech oblastech, které zvyšují autonomii komunity a minimalizují nutnost dojíždění do jiných lokalit. Čím je obec menší, tím obtížnější je dosažení tohoto cíle a tím větší požadavky jsou kladeny na...

Kategorie: Ekonomika