Archiv pro rubriku: EU

Filtr

Příklad úspěšného projektu

Je to projekt, který v rámci 1. kola výzvy SROP grantového schématu Královéhradeckého kraje předložil svazek obcí Valdštejnova zahrada. Byl založen na počátku roku 2005 rozhodnutím zastupitelstev obcí Valdice, Železnice a Jičín. Podpořenou akcí se stal projekt Medializace turistické oblasti...

Kategorie: EU

Jaká úskalí mohou ohrozit úspěšnost projektu

Za necelé dva měsíce začne nové programové období pro získávání další finanční podpory z Evropské unie. Města a obce v něm mohou využít zkušeností získané v předchozích letech, zejména ve Společném regionálním operačním programu.

Kategorie: EU

Evropský trend: Udržitelná doprava

Letošní akce na podporu udržitelné dopravy jsou součástí kampaně Evropské komise za ochranu klimatu "I ty ovládáš změny klimatu", která potrvá až do ledna roku 2007. Doprava je totiž z hlediska klimatických změn, kterých jsme svědky i v našem mírném podnebném pásmu, jednou z hlavních hrozeb.Členové...

Kategorie: EU

Nechte si poradit, jak pro své projekty využít podporu EU!

Úvěry patří k významným a nejvíce žádaným zdrojům pro financování běžných a především investičních potřeb obcí, měst, svazků obcí a krajských úřadů. ČSOB nabízí klientům komunální sféry komplexní portfolio produktů, které zajistí financování přizpůsobené potřebám a finančním tokům jednotlivých subjektů.

Kategorie: EU

Vzdělání nabízené potřebným

Tachovsko je jedním z nejzápadnějších koutů České republiky. Spolu s okresy Karlovarského kraje vytváří českou část přeshraničního regionu EUREGIO EGRENSIS. Průměrná nadmořská výška tam přesahuje 550 metrů. V okrese je šest přírodních parků a 30 zvláště chráněných území, zasahují tam dvě chráněné...

Kategorie: EU

ROP: Zásobníky projektových záměrů 2/

Zásobníky projektových záměrů nejsou v regionálním plánování žádnou novinkou. Kromě krajů je užívají mnohá města a obce, příspěvkové organizace a další subjekty. Rovněž se mohou stát velmi důležitým podpůrným nástrojem při přípravě na regionální operační programy (ROP) a dokonce i ve fázi přípravy...

Kategorie: EU

ROP: "Pumpa" na evropské peníze do regionů

Regiony soudržnosti i kraje již mají zkušenosti s administrací projektů a prostředků z fondů EU, což je jedním z předpokladů úspěšné realizace regionálních operačních programů (ROP). Kraje navíc dokázaly, že si dokáží poradit s vypracováním vlastních žádostí o dotace, zejména v rámci SROP. Pro...

Kategorie: EU

ROP: Kraje určují své priority

V letech 2007 až 2013 by mohly kraje Ústecký a Karlovarský získat z evropských strukturálních fondů až 588 mil. eur (více než 15 mld. Kč), což je 16 % z celkového objemu finančních prostředků určených pro ČR. "Usilujeme o to, aby podíl těchto peněz dosáhl pro všechny kraje minimálně 20...

Kategorie: EU

Venkov na vlastních nohou

Rozdělí, nebo spojí evropské peníze český venkov? ptá se Ivan Ryšavý v červnovém čísle Moderní obce, a aniž přímo odpovídá, ústy exministra zemědělství Ing. Mládka ukazuje, jak obtížné je vybalancovat poměry mezi jednotlivými žadateli a kolik různých a protikladných záj-mů se na venkově střetává....

Kategorie: EU

"Krize svědomí" ve Francii probudila větší zájem obcí o potřeby seniorů

Pro Francii se stává charakteristický boom rozvoje sociálních služeb občanům, kteří dosáhli důchodového věku. Na mezinárodním semináři na téma Veřejné služby a místní rozvoj, který se nedávno uskutečnil v Praze, o tom hovořil i Michel Bénard, starosta středofrancouzského města Veneux les Sablons. Seminář uspořádalo velvyslanectví Francouzské republiky v ČR spolu...

Kategorie: EU