Archiv pro rubriku: EU

Filtr

Ve Španělsku obcím pomáhají "deputace"

Město Police nad Metují uzavřelo Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci s Královéhradeckým krajem na projekt Aktivity Královéhradeckého kraje v oblasti rozvoje II (AKKORD). Celý projekt řídila příspěvková organizace kraje Centrum evropského projektování (CEP) a byl spolufinancován z prostředků...

Kategorie: EU

OP ŽP: Pilotní projekt pro malé obce

Státní fond životního prostředí (SFŽP) vyhlásí letos v rámci Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) čtyři až pět výzev. "Počet kol se bude řídit našimi zkušenostmi z předchozích kol, připraveností projektů a personální kapacitou našeho fondu," řekl Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D., ředitel SFŽP, kterému jsme položili následující otázky.

Kategorie: EU

Jak napsat žádost o dotaci /5

Příprava žádosti o dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie není, jak již mnozí žadatelé zjistili, snadnou záležitostí. Je dosti náročná především na administrativní úkony.

Kategorie: EU

Veřejná podpora? Pochybnosti mají i za hranicemi

Města a obce poskytují subjektům hospodářské soutěže "výhody", které však musí být s ohledem na svůj charakter přezkoušeny v souladu s právem EU, zda nejsou nepřípustnou veřejnou podporou. Toto pravidlo platí pro všechny členské země.

Kategorie: EU

Je na řídícím orgánu, aby zvážil rizika

První pracovní jednání orgánů působících v implementační struktuře Národního strategického referenčního rámce (NSRR) se uskutečnilo letos 20. září. Z jednání vyplynulo, že čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie je možné již před ukončením vyjednání operačních programů s...

Kategorie: EU

Dotace na nemovité památky

O finanční příspěvky na obnovu a regeneraci nemovitých památek je možné žádat také ze strukturálních fondů EU a z Norského finančního fondu. Jaké konkrétní možnosti tyto evropské zdroje skýtají?

Kategorie: EU

Sousedé jsou ke spolupráci odsouzeni

Centrope není ničím jiným než zkratkou slov "centrální Evropa". V širším smyslu do této části našeho kontinentu patří několik zemí, v užším však je to oblast, která hranice těchto států protíná - a vytváří tak území, kde žije šest a půl milionu lidí, Rakušanů i Čechů, Slováků i Maďarů, z...

Kategorie: EU