Archiv pro rubriku: EU

Filtr

Svaz měst a obcí ČR – most k institucím EU

Starostové měst a obcí jsou mnohdy bezradní při plnění legislativních nařízení, které se na ně valí po vstupu ČR do EU. Podle přístupové smlouvy musí být legislativa Evropské unie postupně implantována do naší. Přes českou legislativu pak postupně ovlivňuje obce a města. Svaz měst a obcí ČR (SMO...

Kategorie: EU

EK: Ovlivní tradiční fungování veřejných služeb?

Služby jsou v naší moderní společnosti nesmírně důležité, táhnou naši ekonomiku. Podle údajů Hospodářských novin o struktuře odvětví v ČR se terciární sféra (oblast služeb) podílela v roce 2003 na tvorbě HDP 56 %, sekundární sféra (průmysl a stavebnictví) tvořila 39 % a primární sféra (zemědělství...

Kategorie: EU

I včasně sdělené cimrmanovské "tudy ne" může být velkou pomocí

"SROP nás hodně naučil - a to jak lidi na ministerstvu, tak na krajských úřadech," uvedla v našem rozhovoru Mgr. Věra Jourová, náměstkyně ministra pro místní rozvoj, pověřená řízením evropské sekce integrace. Připomeňme, že se Společný regionální operační program zaměřuje na pomoc obcím, svazkům obcí, nestátním neziskovým organizacím a malým...

Kategorie: EU

Aktuálně o čerpání prostředků z EU

Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídicí orgán Rámce podpory Společenství, který zajišťuje celkovou koordinaci realizace programů fondů EU v oblastech Cíle 1, opět přináší aktuální údaje o postupu čerpání finančních prostředků...

Kategorie: EU

Ústecký kraj řídí projekt RE-Regions

Ústecký kraj uspěl se žádostí o podporu mezinárodního projektu RE-Regions z programu INTERREG IIIC. Realizace projektu, který se zaměřuje na výměnu zkušeností a pracovních metod mezi regiony s těžbou hnědého uhlí, začne letos v květnu a skončí v průběhu následujících dvou let.

Kategorie: EU

Stop sociálnímu vyloučení v evropském kontextu

Od 1. ledna roku 2003 se uskutečňuje ve spolupráci čtyř organizací - Informačního centra neziskových organizací (hlavní partner), SKOK (sdružující poskytovatele sociálních služeb z řad nevládních neziskových organizací), Nadace rozvoje občanské společnosti a společnosti MEPCO (dceřiná společnost...

Kategorie: EU

INNOREF je svým zaměřením u nás ojedinělý

Mikroregion Hranicko společně s italskými a řeckými partnery uskutečňují od ledna v rámci Iniciativy INTERREG IIIC projekt známý pod zkratkou INNOREF - Inovace a efektivní využívání zdrojů jako prostředek trvale udržitelného rozvoje.

Kategorie: EU