Archiv pro rubriku: EU

Filtr

Přes půl miliardy pro karvinský projekt

Město Karviná získalo na začátku roku zhruba 17,6 miliónu eur (asi 560 mil. Kč) z Fondu soudržnosti na rozšíření systému kanalizační sítě. Je to nejvyšší částka, jakou kdy některé město v Moravskoslezském kraji obdrželo z EU na jeden samostatný projekt.

Kategorie: EU

MMR: Pořádá semináře k Iniciativě INTERREG IIIA

Ministerstvo pro místní rozvoj, vykonávající funkci Řídícího orgánu u česko-polského programu a funkci Národního orgánu u česko-saského, česko-bavorského, česko-rakouského a česko-slovenského programu, připravuje ve spolupráci s krajskými úřady několik informativních seminářů.

Kategorie: EU

Aktuální výzvy pro přijímání projektů v roce 2005

Zatímco projekty předložené v roce 2004, které následně obstály v náročném výběru, se postupně začínají uskutečňovat, jednotlivé dotační programy již otevírají další kola výzev pro přijímání nových projektových žádostí v letošním roce.

Kategorie: EU

Společný projekt Chodské ligy

Dvě nové čistírny odpadních vod (ČOV) a kanalizační řady má od konce roku 2004 sdružení obcí Chodská liga. Sdružení investovalo do projektu Čištění odpadních vod v mikroregionu Chodská liga bezmála čtyři milióny eur, další dva milióny eur poskytla EU prostřednictvím programu CBC PHARE 2000, Státní...

Kategorie: EU

Nové přístupy a řešení

V souvislosti s přibližováním se standardům EU se zvyšují požadavky zejména na účinnost technologie čištění odpadních vod i úpravy jakosti pitné vody. Zajímavá řešení v této oblasti uskutečnila v Benešově, Modřicích a dalších městech společnost Schneider Electric. Její řídicí systém Transparent...

Kategorie: EU

Důležité stavby pro Podkrušnohoří

Koncem roku 2004 začala dostavba kanalizační sítě v Ústí nad Labem, Chabařovicích a Povrlech. Tato investiční akce je součástí projektu "Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou, výstavba kanalizačních sběračů, rekonstrukce úpravny vody a čistíren odpadních vod v Podkrušnohoří", "Skupina...

Kategorie: EU

OP Infrastruktura: SFŽP přijímá žádosti do 15. března

Hlavní opatření, která zlepšují životní prostředí v ČR, by měla zajistit dostatečné množství jakostní vody, lepší nakládání s odpady, zvýšení kvality ovzduší a odstraňování starých ekologických zátěží. Uskutečňují se za finanční podpory EU.

Kategorie: EU