Archiv pro rubriku: EU

Filtr

Jaké povinnosti přináší schválení dotace

Většina žadatelů o veřejnou podporu považuje okamžik schválení dotace za dosažený vrchol svého snažení. Jistě, vzhledem k obrovské poptávce má každý úspěšný žadatel právo na pocit vítězství a uznání svého snažení. Přesto by se dalo s jistou nadsázkou konstatovat, že okamžikem schválení dotace...

Kategorie: EU

Vzniká databáze příkladů dobré praxe

Projekt Národní sítě Zdravých měst ČR, který se zaměřuje zejména na prosazování zásad udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni, získal desetimiliónovou dotaci z Evropského sociálního fondu.

Kategorie: EU

Jen číst a znát dokumenty nestačí

Projekt Regenerace promenády u kamenného mostu v Písku, jehož celkové náklady jsou 167 miliónů Kč, bude čerpat ze strukturálních fondů EU 125 miliónů Kč a ze státního rozpočtu 20 miliónů Kč. Je to největší dotace, kterou se městu podařilo v posledních letech získat.

Kategorie: EU

Poslanci nových zemí prohráli bitvu o evropské peníze

Evropský parlament (EP) na svém červencovém zasedání proti vůli většiny poslanců z nových členských zemí schválil původní návrhy zpráv k jednotlivým nařízením ke strukturálním fondům, které výrazně mění podmínky i v neprospěch ČR. "Na diskusi okolo budoucnosti fondů mě zarazil fakt, že mnozí...

Kategorie: EU

Aktuální výzvy pro předkládání projektů

Na začátku druhého pololetí letošního roku budou pro žadatele otevřeny pouze některé dotační podpory z fondů. Jde zejména o vybraná opatření operačních programů Zemědělství, Rozvoj lidských zdrojů či Průmysl a podnikání....

Kategorie: EU

Evropské peníze i na opravu panelových domů

Regionální výbor Evropského parlamentu (EP) podpořil pozměňovací návrh českých europoslanců, který umožní využít finanční prostředky z Evropského rozvojového fondu i na opravu panelových domů. Byl by to přínos zvláště pro ČR, kde téměř třetina lidí bydlí v panelácích. Jsem rád, že k tomuto bodu...

Kategorie: EU

Malý zájem žadatelů o některá opatření

O postupu uskutečňování jednotlivých programů podpory z fondů EU se v posledních měsících stále více diskutuje. Aktuálním stavem čerpání prostředků se zabýval i Monitorovací výbor Rámce podpory společenství (RPS - nejvyšší orgán v řízení...

Kategorie: EU

Vliv DPH na zdravotnické služby

Obce a kraje se v současné době stávají zřizovateli a provozovateli zdravotnických zařízení. V této souvislosti se často zmiňuje, že DPH má negativní vliv na finanční způsobilost těchto zařízení a na cenu zdravotní péče. Je to však opravdu tak? Pokusím se vysvětlit, jaký je skutečný vliv této daně na zdravotnické...

Kategorie: EU

První "malé" projekty česko-rakouské spolupráce v Jihomoravském kraji

Program Dispozičního fondu je součástí Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Svým charakterem navazuje na úspěšný program PHARE CBC - Společný fond malých projektů. Současně se sbližuje se systémem implementace programu INTERREG IIIA v rakouském příhraničí, kde se systém dispozičních fondů realizuje již řadu let.

Kategorie: EU

Svaz měst a obcí ČR – most k institucím EU

Starostové měst a obcí jsou mnohdy bezradní při plnění legislativních nařízení, které se na ně valí po vstupu ČR do EU. Podle přístupové smlouvy musí být legislativa Evropské unie postupně implantována do naší. Přes českou legislativu pak postupně ovlivňuje obce a města. Svaz měst a obcí ČR (SMO...

Kategorie: EU