Archiv pro rubriku: EU

Filtr

Aktuální výzvy pro přijímání projektů v roce 2005

Zatímco projekty předložené v roce 2004, které následně obstály v náročném výběru, se postupně začínají uskutečňovat, jednotlivé dotační programy již otevírají další kola výzev pro přijímání nových projektových žádostí v letošním roce.

Kategorie: EU

Společný projekt Chodské ligy

Dvě nové čistírny odpadních vod (ČOV) a kanalizační řady má od konce roku 2004 sdružení obcí Chodská liga. Sdružení investovalo do projektu Čištění odpadních vod v mikroregionu Chodská liga bezmála čtyři milióny eur, další dva milióny eur poskytla EU prostřednictvím programu CBC PHARE 2000, Státní...

Kategorie: EU

Nové přístupy a řešení

V souvislosti s přibližováním se standardům EU se zvyšují požadavky zejména na účinnost technologie čištění odpadních vod i úpravy jakosti pitné vody. Zajímavá řešení v této oblasti uskutečnila v Benešově, Modřicích a dalších městech společnost Schneider Electric. Její řídicí systém Transparent...

Kategorie: EU

Důležité stavby pro Podkrušnohoří

Koncem roku 2004 začala dostavba kanalizační sítě v Ústí nad Labem, Chabařovicích a Povrlech. Tato investiční akce je součástí projektu "Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou, výstavba kanalizačních sběračů, rekonstrukce úpravny vody a čistíren odpadních vod v Podkrušnohoří", "Skupina...

Kategorie: EU

OP Infrastruktura: SFŽP přijímá žádosti do 15. března

Hlavní opatření, která zlepšují životní prostředí v ČR, by měla zajistit dostatečné množství jakostní vody, lepší nakládání s odpady, zvýšení kvality ovzduší a odstraňování starých ekologických zátěží. Uskutečňují se za finanční podpory EU.

Kategorie: EU

Grantová schémata pro Plzeňský kraj

Radní Plzeňského kraje vyhlásili pro následující období další grantová schémata, jejichž prostřednictvím by jednotliví žadatelé z celého kraje mohli získat až 270 miliónů korun z fondů EU. Vyhlášení všech schémat proběhne do konce roku 2006 a jejich realizace musí skončit v roce 2008. Členové Rady...

Kategorie: EU

Aktuální výzvy

Na základě výsledného počtu a kvality projektů získaných v prvním kole vyhlásily subjekty zodpovědné za realizaci jednotlivých dotačních programů ČR další kola výzev k předkládání projektových žádostí. Jde zejména o Společný regionální...

Kategorie: EU

Hlavní město Praha je připraveno čerpat peníze

Hlavní město Praha již vyhlásilo první výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z tzv. Jednotného cíle programového dokumentu pro Cíl 3 (JPD 3), který umožňuje žádat o podporu z Evropského sociálního fondu (ESF). Žádosti o podporu se přijímají od 1. listopadu 2004 do 7. ledna 2005.

Kategorie: EU

Dobrá zpráva pro Nový Jičín

Projekt Metropolitní síť města Nový Jičín je jedním z devíti projektů, který Moravskoslezský kraj předložil v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) - opatření 2.2. Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech. Splnil všechny předepsané náležitosti a byl doporučen k...

Kategorie: EU