Archiv pro rubriku: EU

Filtr

Žádosti na LEADER+ a výsledky prvních kol

Letošního 17. září vyhlásil ministr zemědělství Jaroslav Palas příjem žádostí o finanční pomoc pro podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.

Kategorie: EU

SROP po prvním kole výzev

V následujícím článku se podrobněji vrátíme k průběhu realizace Společného regionálního operačního programu, konkrétně do fáze ukončeného prvního kola výzev k předkládání projektů.

Kategorie: EU

Osm kroků Jak na evropské fondy

V současném programovacím období EU (2004 - 2006) jsou obce a další samosprávné celky jedním z nejvýznamnějších konečných příjemců/uživatelů finanční podpory z jejích strukturálních fondů.

Kategorie: EU

Struktura projektové fiše není přesně dána

Již druhý měsíc vám přinášíme seriál s praktickými radami a návody pro zpracování projektů, na jejichž základě lze žádat o dotace ze strukturálních fondů EU. Zatímco v minulém čísle jsme vám poradili, jak zpracovat logický rámec, nyní vás budeme informovat o tom, co je to projektová fiše.

Kategorie: EU

Litomyšl žádá dotaci pro památku UNESCO

Letos na jaře skončila rekonstrukce části pivovaru v Litomyšli, který je součástí zámeckého areálu zapsaného na Seznam památek UNESCO. Podle projektu architekta Josefa Pleskota tam vznikla prosklená hala, ekumenická kaple pro osmdesát lidí, výcviková místnost s...

Kategorie: EU

Jak připravit projekt pro strukturální fondy EU?

Většina z operačních programů ČR již zveřejnila výzvy k předkládání projektových žádostí o dotace ze strukturálních fondů EU. Termíny uzávěrky prvního kola se blíží: 30. 7. 2004 u některých opatření Společného regionálního operačního programu (SROP) a operačního programu (OP) Infrastruktura, 30. 8. 2004 u OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství1).

Kategorie: EU