Archiv pro rubriku: EU

Filtr

Dotaci rozdělí raději mezi více projektů

Přes 58 tisíc obyvatel žije na území 67 obcí, které ve Středočeském kraji severozápadně od Prahy vstoupily do Zájmového sdružení právnických osob Přemyslovské střední Čechy, ustaveného počátkem letošního ledna.

Kategorie: EU

Bezplatný portál vychází vstříc žadatelům

Internetový portál eDotace je společný projekt firmy Raven Consulting, spol. s r. o., Prodotační komory ČR a vydavatelství Economia a. s., jeho divize Economia OnLine. Koncepci a obsah portálu nám přiblížil Ing. Jan Havránek, ředitel Raven Consulting, spol. s r. o.

Kategorie: EU

Jaké šance má bohatá Praha?

Hrubý domácí produkt hl. města Prahy převyšuje až o čtvrtinu průměr HDP Evropské unie. Přesto Praha může a bude využívat finanční pomoc poskytovanou prostřednictvím unijních fondů.

Kategorie: EU

"Český" Leader letos neskončí

Ministerstvo zemědělství uzavřelo 8. dubna příjem žádostí o dotace z programu LEADER ČR, jehož hlavním cílem je zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech, podpořit jejich ekonomický rozvoj a zhodnotit místní přírodní a kulturní zdroje.

Kategorie: EU

Operační program Rozvoj lidských zdrojů 5/

Prostřednictvím Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů budou podporovány projekty zaměřené na zvyšování zaměstnanosti, zejména s důrazem na růst kvalifikace a pružnost pracovních sil. Cílem programu je také integrace sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a růst konkurenceschopnosti podniků. Garantem programu je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Kategorie: EU

Projektový inkubátor v praxi

Národní síť Zdravých měst ČR od léta 2003 intenzívně pomáhá členským městům při přípravě projektů vhodných pro financování ze zdrojů Evropské unie. Nová služba se jmenuje Projektový inkubátor.

Kategorie: EU