Archiv pro rubriku: EU

Filtr

Budou zkušenosti z Francie realitou i u nás?

Nové období v regionální politice Evropské unie je přede dveřmi, a tak se hodí jakékoli autentické zkušenosti těch, kteří už mají učednická léta za sebou. I to byl - vedle toho, že bychom se třeba rádi podívali do Burgundska - jeden z důvodů, proč zájmové sdružení právnických osob Přemyslovské...

Kategorie: EU

Kraj Vysočina má "náskok" v přípravě na fondy EU

Evropská unie nedávno podpořila v rámci Společného regionálního operačního programu projekt Partnerství pro Vysočinu. Jeho hlavním cílem je připravit Zdravý kraj Vysočina na čerpání finančních prostředků z EU v plánovacím období 2007 až 2013. Ve všech "trojkových" obcích kraje se proto koná série setkání s místními politiky a občany o...

Kategorie: EU

OPI: Žádosti se podávají do 31. října

Operační program Infrastruktura (OPI) - Zlepšování environmentální infrastruktury (Priorita 3) podporovaný ze strukturálních fondů EU se zaměřuje na čištění vod, kvalitu ovzduší, nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických...

Kategorie: EU

Fondy EU financují studie čerpání národních programů

Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídící orgán Rámce podpory Společenství (programů evropských fondů na území ČR s výjimkou Prahy) má také možnost využívat prostředky fondů Evropské unie, tzv. technickou pomoc RPS. V loňském a letošním roce...

Kategorie: EU

Zákonu budou předcházet školení

Na přípravě vládního návrhu nového zákona o veřejných zakázkách, který Paroubkův kabinet poslal v červenci k projednání parlamentu, se významně podíleli také němečtí experti. Stalo se tak v rámci twinningového projektu Phare 2003 Posilování systému zadávání...

Kategorie: EU

Evropské ocenění za propagaci regionu

Instituce z České republiky, Maďarska, Rakouska a Slovenska se podílely na přípravě projektu přeshraniční spolupráce CENTROPE - Direct Investment Agency Net (DIANE), který se zaměřuje na propagaci investování v tomto regionu. Na Světové investiční...

Kategorie: EU

Jaké povinnosti přináší schválení dotace

Většina žadatelů o veřejnou podporu považuje okamžik schválení dotace za dosažený vrchol svého snažení. Jistě, vzhledem k obrovské poptávce má každý úspěšný žadatel právo na pocit vítězství a uznání svého snažení. Přesto by se dalo s jistou nadsázkou konstatovat, že okamžikem schválení dotace...

Kategorie: EU

Vzniká databáze příkladů dobré praxe

Projekt Národní sítě Zdravých měst ČR, který se zaměřuje zejména na prosazování zásad udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni, získal desetimiliónovou dotaci z Evropského sociálního fondu.

Kategorie: EU