Archiv pro rubriku: EU

Filtr

Odpadní vody pod dohledem EU

ČR se zavázala, že se postará o čištění městských odpadních vod v aglomeracích nad 10 tisíc ekvivalentních obyvatel (EO) do roku 2006 a nad 2 tisíce EO do roku 2010. Nesplnění tohoto závazku může EU penalizovat. Seznam měst a obcí, kterých se to...

Kategorie: EU

Pouze vyplnit žádost nebude stačit

Pomoc ze strukturálních fondů (SF) se uskutečňuje třemi formami. První a nejvýznamnější je založena na iniciativě jednotlivých členských zemí a probíhá prostřednictvím tzv. rámce podpory Společenství "Community Support Framework" (CSF). Druhou...

Kategorie: EU

Společný regionální operační program 2/

Zatímco v minulém čísle jsme publikovali úvod do problematiky strukturálních fondů, nyní se budeme podrobněji věnovat jednomu z operačních programů, jehož prostřednictvím bude finanční pomoc z EU do ČR plynout.

Kategorie: EU