Archiv pro rubriku: EU

Filtr

Bezplatný portál vychází vstříc žadatelům

Internetový portál eDotace je společný projekt firmy Raven Consulting, spol. s r. o., Prodotační komory ČR a vydavatelství Economia a. s., jeho divize Economia OnLine. Koncepci a obsah portálu nám přiblížil Ing. Jan Havránek, ředitel Raven Consulting, spol. s r. o.

Kategorie: EU

Jaké šance má bohatá Praha?

Hrubý domácí produkt hl. města Prahy převyšuje až o čtvrtinu průměr HDP Evropské unie. Přesto Praha může a bude využívat finanční pomoc poskytovanou prostřednictvím unijních fondů.

Kategorie: EU

"Český" Leader letos neskončí

Ministerstvo zemědělství uzavřelo 8. dubna příjem žádostí o dotace z programu LEADER ČR, jehož hlavním cílem je zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech, podpořit jejich ekonomický rozvoj a zhodnotit místní přírodní a kulturní zdroje.

Kategorie: EU

Operační program Rozvoj lidských zdrojů 5/

Prostřednictvím Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů budou podporovány projekty zaměřené na zvyšování zaměstnanosti, zejména s důrazem na růst kvalifikace a pružnost pracovních sil. Cílem programu je také integrace sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a růst konkurenceschopnosti podniků. Garantem programu je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Kategorie: EU

Projektový inkubátor v praxi

Národní síť Zdravých měst ČR od léta 2003 intenzívně pomáhá členským městům při přípravě projektů vhodných pro financování ze zdrojů Evropské unie. Nová služba se jmenuje Projektový inkubátor.

Kategorie: EU

Operační program Infrastruktura 4/

V tomto díle se budeme podrobněji zabývat operačním programem Infrastruktura (OPI), který společně vypracovala ministerstva životního prostředí a dopravy. Ministerstvo životního prostředí České republiky získalo roli garanta tohoto programu v letech 2004 - 2006.

Kategorie: EU