Archiv pro rubriku: EU

Filtr

Projektový inkubátor v praxi

Národní síť Zdravých měst ČR od léta 2003 intenzívně pomáhá členským městům při přípravě projektů vhodných pro financování ze zdrojů Evropské unie. Nová služba se jmenuje Projektový inkubátor.

Kategorie: EU

Operační program Infrastruktura 4/

V tomto díle se budeme podrobněji zabývat operačním programem Infrastruktura (OPI), který společně vypracovala ministerstva životního prostředí a dopravy. Ministerstvo životního prostředí České republiky získalo roli garanta tohoto programu v letech 2004 - 2006.

Kategorie: EU

Operační program Průmysl a podnikání 3/

V tomto díle představíme podrobněji operační program Průmysl a podnikání (OPPP). Hlavním cílem tohoto programu, na jehož realizaci bylo z rozpočtu EU pro programové období 2004-2006 vyčleněno téměř 261 miliónů eur, je zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb v ČR. Garantem OPPP je Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

Kategorie: EU

Odpadní vody pod dohledem EU

ČR se zavázala, že se postará o čištění městských odpadních vod v aglomeracích nad 10 tisíc ekvivalentních obyvatel (EO) do roku 2006 a nad 2 tisíce EO do roku 2010. Nesplnění tohoto závazku může EU penalizovat. Seznam měst a obcí, kterých se to...

Kategorie: EU

Pouze vyplnit žádost nebude stačit

Pomoc ze strukturálních fondů (SF) se uskutečňuje třemi formami. První a nejvýznamnější je založena na iniciativě jednotlivých členských zemí a probíhá prostřednictvím tzv. rámce podpory Společenství "Community Support Framework" (CSF). Druhou...

Kategorie: EU

Společný regionální operační program 2/

Zatímco v minulém čísle jsme publikovali úvod do problematiky strukturálních fondů, nyní se budeme podrobněji věnovat jednomu z operačních programů, jehož prostřednictvím bude finanční pomoc z EU do ČR plynout.

Kategorie: EU