Archiv pro rubriku: Kauza

Filtr

Bludný kruh ekologické dopravy může být ještě (o)bludnější

I pro města a obce je důležitý další osud vládního návrhu novely zákona o spotřebních daních. Bude-li totiž v souladu s návrhem zachována spotřební daň u zemního plynu pro dopravu v současné výši, patrně se tak leckde přibrzdí plány na ekologicky čistější městskou hromadnou a příměstskou veřejnou dopravu.

Kategorie: Kauza

Cyklisté jsou rovnoprávnými účastníky silničního provozu

Zkusme se ptát: 1) Jak se nahlíží na cyklisty? 2) Jsou rovnoprávnými účastníky silničního provozu? 3) Považují dopravní odborníci cyklistickou dopravu opravdu za integrální součást dopravního systému?Odpovědi mnoha z nás se jistě budou lišit. Ale právě jejich různost poodkryje rozdílné přístupy k...

Kategorie: Kauza

Proč v Ostroměři chybějí cyklopruhy?

Je to zajímavý, žel nepříliš povzbudivý rozpor: Na jedné straně resort dopravy po dlouhých letech zvažování moderních evropských trendů dokončil potřebnou legislativu, v níž začal brát více v ochranu cyklisty a chodce. Na straně druhé jako by v některých částech republiky tato legislativa k dopravní policii snad ani nepronikla.

Kategorie: Kauza

Sociální bydlení: Naděje i pochybnosti

Definice sociálního bydlení, o kterou by se měl opřít návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty, celou škálu problémů spojených s bydlením sociálně slabých skupin obyvatelstva patrně nevyřeší. Jde totiž jen o ryze účelový akt, aby Česká republika mohla i po 31. prosinci 2007 ponechat většinu bytové výstavby stejně...

Kategorie: Kauza

"Černý scénář" se Slovensku vyhnul

Když se v roce 2004 ve Slovenské republice chystala fiskální decentralizace jako součást reformy veřejné správy, zejména malé obce se obávaly výrazného propadu ve svých příjmech. Před reformou, tedy až do konce roku 2004, totiž slovenské obce profitovaly na výnosu hned tří daní vybraných státem -...

Kategorie: Kauza

Pokud vůbec budou úpravy, tak jenom kosmetické

Za "kompromis pro všechny" považuje ministr zemědělství Ing. Jan Mládek, CSc., Národní strategický plán rozvoje venkova ČR na období let 2007 - 2013 i rozdělení sumy na jeho podporu. "Pokud však přece jen ještě dojde k nějakým úpravám, budou už pouze kosmetického rázu," říká. Podle ministra EAFRD...

Kategorie: Kauza

Rozdělí, nebo spojí evropské peníze český venkov?

Celkem více než 93 miliardami korun má být v letech 2007 až 2013 podpořeno české zemědělství - a také český venkov. V této částce bude dominovat příspěvek Evropské unie prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) ve výši 73 miliard.

Kategorie: Kauza

Pozemkové úpravy: Všichni by je chtěli, stát na nich skrblí

Letošní jarní povodně nepřímo znovu otevřely pro mnohé obce dlouhodobě bolestivé téma. Na komplexní pozemkové úpravy stát nemá tolik peněz, aby se jejich tempo zrychlilo. Přitom výstavba tzv. společných zařízení v rámci pozemkových úprav může mj. také příznivě ovlivnit odtokové poměry a významně zvýšit retenční schopnost krajiny.

Kategorie: Kauza

Kdy "dojedou" pojízdné prodejny?

Sami se označují za pošetilé blázny a můžete dát krk na to, že ze svého podnikání určitě nezbohatnou. Není však ani žádnou nadsázkou, tvrdí-li, že odměnu za svou práci si vybírají i v dobrém pocitu, že pomáhají hlavně starším, osamělým a často málo pohyblivým lidem v odlehlých obcích k důstojnějšímu...

Kategorie: Kauza