Archiv pro rubriku: Kauza

Filtr

Srazí ocelová potrubí vodárenství (i obce a města) do kolen?

Poněkud ve stínu investičně takřka titánského úkolu (v řádu zhruba 60 miliard korun) splnit evropskou směrnici a do roku 2010 zajistit pro všechny naše obce nad dva tisíce obyvatel odkanalizování a čištění odpadních vod zůstává apel řady odborníků z oblasti vodárenství. Ti upozorňují na to, že brzy bude končit životnost...

Kategorie: Kauza

Investice do ovzduší nemusí být penězi vyhozenými do vzduchu

Pokud by Parlamentem ještě letos neprošel návrh novely zákona číslo 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, jak jej připravilo Ministerstvo životního prostředí v součinnosti s některými poslanci - členy Podvýboru pro ochranu životního prostředí a krajiny Poslanecké sněmovny, pak by už napřesrok patrně většina obcí musela zpracovávat a...

Kategorie: Kauza

Zákon o střetu zájmů vyvolává střety

Není to běžné dokonce ani v české politické praxi, aby krátce poté, kdy Poslanecká sněmovna schválila zákon, který dostala od prezidenta republiky zpět nepodepsaný, Ministerstvo vnitra přispěchalo se stanoviskem, jímž (velmi jemně řečeno) nepřímo nabádá ty, na něž se mezitím už platný zákon vztahuje, aby při jeho aplikaci postupovali uvážlivě,...

Kategorie: Kauza

Lékařská služba první pomoci: Mají ji platit kraje, či stát?

Přikloní-li se Ústavní soud k názoru Jihomoravského kraje, že po zániku okresních úřadů povinným subjektem k zajišťování Lékařské služby první pomoci (LSPP) nejsou kraje, nýbrž stát, resp. úřady obcí s rozšířenou působností, stanou se pohotovostní služby lékařů další zátěží pro beztak již napjaté rozpočty obcí. Ostatně mnohé obce přispívají na...

Kategorie: Kauza

Genderové rozpočtování? Teď nezávazné, ale brzy v něm půjde o miliardy

Možná ještě leckde vzbuzuje úsměv, jinde třeba úžas. Většinou však jde spíše o neznalost či nepochopení. Buď jak buď, jakkoliv gender budgeting, čili rozpočtování z hlediska rovnosti mužů a žen, vyvolává ještě někdy rozpaky i u samotného "něžného pohlaví", jde o metodu, která stále více bude promlouvat do využívání finančních...

Kategorie: Kauza

Premonstráti jednali konstruktivně

Také desítky hektarů bývalých církevních pozemků brzdí využití investorsky zajímavého území na západním okraji Prahy, kde se počítá s vybudováním tzv. Západního města pro 30 až 40 tisíc obyvatel. Městská část Praha 13 pro tuto lokalitu zpracovala - i s pomocí zahraničních odborníků - vyvážený...

Kategorie: Kauza

Obce na některé dotace pro své lesy nedosáhnou: Muselo k tomu dojít?

Vlastníci lesů z řad obcí jsou tlačeni k zakládání obchodních společností. Jedině tak mají naději na některé dotace z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. K tomuto stavu však možná nemuselo dojít. Jenže případná revize programu by podle Ministerstva financí byla komplikovaná a v Bruselu by ji patrně do...

Kategorie: Kauza