Archiv pro rubriku: Legislativa

Filtr

OTAZNÍKY KOLEM PLÁNŮ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Prvního ledna t. r. nabyl účinnosti zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, který nahradil dosavadní zákon č. 125/1997 Sb. Ve Sbírce zákonů byl publikován sice teprve v červnu 2001 (částka 71), ale už v jeho druhé polovině byl prostřednictvím části čtvrté zákona č. 477/2001 Sb., o obalech novelizován, a to...

Kategorie: Legislativa

Provozování výherních hracích přístrojů

Je mimo jakoukoliv pochybnost, že jsme národ hravý. To je možné doložit i porovnáním s evropskými nebo světovými statistikami. V ČR se každý rok koná více než 80 000 správních řízení ve věci povolování výherních hracích přístrojů (lidově nazývanými hrací automaty). Tato řízení probíhají ve více než 2600 obcích.

Kategorie: Legislativa

Prodej nemovitostí

OTÁZKA: Postačuje v usnesení zastupitelstva obce, kterým je schvalován prodej nemovitosti, odkaz na znalecký posudek, který ale není ve chvíli rozhodování k dispozici? Občané ani zastupitelé nevědí, pro co se hlasuje. Je tento postup možný? ODPOVĚĎ: Podíváme-li se na obecná ustanovení o kupní...

Kategorie: Legislativa

Strážníci chtějí nový zákon

Zákon o obecní policii vychází z toho, že místní bezpečnostní složka je nástrojem obce k zajištění pořádku ve věcech veřejných, a to těch, které spadají do její působnosti a odpovědnosti. Strážníci - zaměstnanci obce - plní tedy úkoly v rámci této působnosti. Představitelé strážnických útvarů ze statutárních měst nejsou však...

Kategorie: Legislativa

Nové hřbitovní a pohřební právo /1

Volání správců, vlastníků a provozovatelů pohřebišť po nové zákonné úpravě hřbitovního a pohřebního práva bylo konečně vyslyšeno: Parlamentem ČR úspěšně prošel zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví. Jedná se o historicky první právní úpravu pohřebnictví. To je pozitivní fakt, a to i přesto, že ani nová úprava neřeší všechny problémy,...

Kategorie: Legislativa

Převod z okresních úřadů

Převod z okresních úřadů Jak bude probíhat převod příspěvkových organizací zřizovaných okresními úřady po ukončení působnosti těchto státních orgánů? ODPOVĚD: Podle zákona č.147/2000 Sb., o okresních úřadech, bude činnost okresních úřadů ukončena k 31. 12. 2002. K tomuto datu skončí i dosavadní...

Kategorie: Legislativa