Archiv pro rubriku: Legislativa

Filtr

Jasná pravidla pro pohřebnictví

Jasná pravidla pro pohřebnictví Dosavadní právní úprava pohřebnictví obsažená ve vyhlášce č. 18/1998 Sb., již z mnoha důvodů neodpovídala současné společenské realitě. Parlament ČR proto schválil nový zákon č. 256/2001 Sb. Náš výklad se týká pouze té jeho části, která souvisí se zřizováním,...

Kategorie: Legislativa

Strážníci nemají nahrazovat poslíčky

Strážníci nemají nahrazovat poslíčky Zákon o obecní policii existuje deset let. Po celou tu dobu vznikají i zanikají jednotky obecních strážníků. Někde pracují úspěšně, jinde je jejich činnost méně výrazná. Příčiny těchto rozdílů se dají hledat v počtu pracovníků, ve vybavenosti, v nedostatcích...

Kategorie: Legislativa

Zákon o vodách dbá na kvalitu

Zákon o vodách dbá na kvalitu Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona o vodách. Po projednání Senátem nabude účinnosti 1. ledna 2002. O tom, co přinese nová právní úprava, jsme hovořili s předsedou Výboru pro zemědělství Poslanecké sněmovny Jaroslavem Palasem. [*] Proč bylo třeba přijmout...

Kategorie: Legislativa

Nový místní poplatek

Nový místní poplatek Prvního ledna 2002 vstoupí v účinnost zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Předmětnou novelou je do ustanovení § 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, pod písmeno h) zařazen nový poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,...

Kategorie: Legislativa

Jak je to s vedoucím organizační složky

Jak je to s vedoucím organizační složky Některé okresní úřady jsou toho názoru, že obec, která je podle zákona č. 564/1990 Sb. zřizovatelem předškolního zařízení nebo základní školy bez právní subjektivity (a podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jde tedy o organizační složku),...

Kategorie: Legislativa

Silniční daň

Silniční daň Jsou neziskové organizace poplatníkem silniční daně? ODPOVĚĎ: Ano, pokud vlastní silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla s přidělenou státní poznávací značkou, které jsou předmětem daně. To znamená, že jsou využívána k podnikání, např. v rámci vedlejší hospodářské činnosti,...

Kategorie: Legislativa

Daňové zákony

Daňové zákony Jaký je vztah obce a neziskových organizací k daňovým zákonům? ODPOVĚĎ: Obec a neziskové organizace, které obec zřizuje, jsou poplatníky všech daní, většinou však je u nich uplatňován omezený daňový režim. Daně platí obec ze svého rozpočtu jako běžný výdaj. V případě, že obec podniká,...

Kategorie: Legislativa

Svazky obcí a majetek

Svazky obcí a majetek Ze zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů není úplně jasné, zda svazky obcí mohou mít vlastní majetek. Výslovně je pouze vyloučeno, aby byly vlastníky majetku, který do hospodaření svazku vložila členská obec. Zákon vůbec nemluví o majetku, který svazek získá při...

Kategorie: Legislativa

Právní předpisy

[*] Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) upravuje posuzování vlivů v zákoně vymezených záměrů na životní prostředí a postup obcí a krajů při tomto posuzování, jehož účelem je získat...

Kategorie: Legislativa

Chov psů z hlediska věcné působnosti obcí

Chov psů z hlediska věcné působnosti obcí Od loňského roku probíhá široká diskuze na téma chovu psů, zejména velkých psů ve městě. Důvodem jsou excesy, ke kterým došlo většinou mimo naší republiku, kde agresivní psi způsobili poranění lidí s následkem smrti. Zcela logicky byly do této problematiky...

Kategorie: Legislativa