Archiv pro rubriku: Legislativa

Filtr

Právní předpisy

- Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) je jedním ze základních zákonů přijatých k realizaci reformy veřejné správy. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001. - Dalším ze základních zákonů jimiž se realizuje reforma...

Kategorie: Legislativa

SVOBODNÁ NORMOTVORBA OBCÍ (I)

"Odpovědnost za věci veřejné obvykle ponesou především ty orgány, které jsou občanu nejblíže. Jinému orgánu se odpovědnost svěří tam, kde to odpovídá v rozsahu a povaze úkolu a požadavkům efektivnosti a hospodárnosti." Jedná se o ustanovení čl. 4 odst. 3 Evropské charty místní samosprávy,...

Kategorie: Legislativa

FINANČNÍ KONTROLA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

V květnu letošního roku projednávala Poslanecká sněmovna ve druhém čtení vládní návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě, v prvním čtení přikázaný Rozpočtovému výboru, Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a Výboru pro evropskou integraci. Co nás při studiu...

Kategorie: Legislativa

POSTIH ZA SPRÁVNÍ DELIKTY

Oprávnění ukládat v samostatné působnosti sankce za správní delikty dává obcím i nový zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Postihovány mohou být jednak tzv. smíšené správní delikty (§ 56, § 57 odst. 2-3 a § 58), jednak tzv. jiné správní delikty fyzické osoby (§ 57 odst. 1). Pokuta...

Kategorie: Legislativa

NOVELA A ZASTUPITELSTVO (I)

Nový zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení) je od roku 1990 prvním vážným zásahem do právního režimu fungování obcí a měst. V několika článcích se pokusím shrnout základní změny, které budou mít okamžitý dopad na praxi. Na úvod připomeňme změnu názvu nejvyššího orgánu obce - obecní...

Kategorie: Legislativa

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočet tak, že o něm hlasovalo, aniž by se občané dozvěděli, co návrh obsahuje. Na náš dotaz bylo sděleno, ať si požádáme o informaci v rámci nového zákona o poskytování informací, že nám bude v zákonné lhůtě odpovězeno. Je tento postup správný? ODPOVĚĎ: Jde o...

Kategorie: Legislativa

OBEC A SRAŽENÁ DAŇ Z ÚROKU

Naše obec získala z hospodářské činnosti finanční prostředky. Vzhledem k tomu, že zahájení plynofikace obce se posunulo o půl roku, hodláme peníze uložit na tuto dobu na termínovaný vklad. Úroky zdaní při výplatě banka. Sražená daň obecně lze započíst na celkovou daňovou povinnost. Jak je tomu ale...

Kategorie: Legislativa

ÚZEMNÍ PLÁN A JEHO ZMĚNY

Jak územní plán ovlivňuje rozhodování v území a jak vzniká? Je při jeho pořizování zohledněna ochrana veřejného zájmu? ODPOVĚĎ: Územní plán je závazným dokumentem pro rozhodování v území, který vzniká procesem podle stavebního zákona. Celý proces je záměrně koncipován tak, aby zainteresoval všechny...

Kategorie: Legislativa

Nové právní předpisy

[*] Zákon č.147/2000 Sb., o okresních úřadech, je dalším ze základních zákonů přijatých k realizaci reformy veřejné správy. V částkách 38 a 39 Sbírky zákonů 2000 již byly publikovány zákony, které stanoví institucionální rámec a působnosti v rámci reformy veřejné správy. Zásadní změnou je...

Kategorie: Legislativa

ZÁLOHOVÉ FINANCOVÁNÍ

Pro malou obec (856 obyvatel) je prakticky nemožné zřídit příspěvkovou organizaci. Nemá ani možnost poskytnout dotaci občanskému sdružení z prostého důvodu - v obci žádné není. Jak bychom měli postupovat třeba při organizaci a financování různých společenských akcí? ODPOVĚĎ: Ve vašem případě by...

Kategorie: Legislativa