Archiv pro rubriku: Různé

Filtr

REGIONÁLNÍ FÓRUM 2000

Osmnáctého května se Zlín stane dějištěm Regionálního fóra 2000. Hlavním motivem setkání zástupců veřejné správy a podnikatelské sféry - v Academii Centrum Fakulty technologické Zlín (na snímku) - bude diskuze na téma: "Partnerství veřejného a soukromého sektoru". Akci, kterou pořádá Úřad města...

Kategorie: Různé

PLÁN NEBO STUDIE?

Abyste si mohli ujasnit, zda vaše obec potřebuje územní plán nebo zda stačí jen urbanistická studie, musíme si obě možnosti podrobněji popsat a porovnáním zjistit, co která varianta nabízí nebo dovoluje. Územní plán obce nebo města patří podle stavebního zákona č. 83/1998 Sb. (novela původního...

Kategorie: Různé

STAVBA STOLETÍ

Prezentovat české stavebnictví a architekturu od roku 1900 je cílem ankety Stavba století. Akci pořádají Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR a Brněnské veletrhy a výstavy. Veřejná anketa má mj. napomoci rozvoji cestovního ruchu v regionech. Nominované stavby jsou rozděleny do tří kategorií:...

Kategorie: Různé

PROČ PORADCE PRO SAPARD?

I malé obce by si měly najímat poradce. O důvodech a také o příležitosti, která se otevírá českému venkovu, jsme hovořili s PhDr. Oldřichem Čepelkou z liberecké agentury TiMa (www.tima-liberec.cz). [*] Co získá obec, když si najme poradce? Poradce brání "firemní slepotě", tj. stereotypnímu vidění...

Kategorie: Různé

PRIMÁTOŘI PROTI NÁVRHU

Návrh zákona "O rozpočtovém určení výnosů některých daní" je pro města a obce výrazně demotivující. Tento fakt konstatovalo Kolegium primátorů statutárních měst na svém lednovém zasedání v Plzni. Podle kolegia ruší návrh vazbu mezi aktivitou obcí a možným daňovým výnosem na jejich území. Princip...

Kategorie: Různé

RENOVA POTŘETÍ

Počátkem března (2.-4.) se v Olomouci uskuteční již 3. ročník národního veletrhu RENOVA zaměřeného na obnovu kulturního dědictví našich měst a venkovských sídel. Co je možno na RENOVĚ najít? Můžete zjistit, čím se zabývají památkáři v památkových ústavech. Můžete zde potkat školy, které připravují...

Kategorie: Různé

Sháníte peníze a víte jak na to?

Podělte se s námi a poraďte svým kolegům, jak řešíte ve vaší obci, městě finanční služby a financování. Máte-li dobré nebo i špatné zkušenosti, nabídněte nám je do přílohy Finanční služby pro města a obce. Dokážete-li najít vlastní originální přístup k těmto problémům, rádi jej zveřejníme, případně...

Kategorie: Různé

POD TLAKEM INVESTORŮ

Praha - Dublin. Dvě města sobě velmi nepodobná, přesto ale s velmi podobným osudem. Dublin byl po dlouhou dobu hlavním městem relativně chudé země s vysokou nezaměstnaností a emigrací. Od počátku 90. let začal v Irsku prudký ekonomický růst. Bylo to dáno kombinací faktorů - otevřením trhů po...

Kategorie: Různé

ODBORNÉ ZÁZEMÍ

Český ekologický ústav je státní příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí. Poskytuje odbornou podporu a zázemí pro výkon státní správy v oblasti ochrany životního prostředí. Jednotlivá oddělení (centra) vyvíjejí činnost v odborných oblastech. Informační centrum o odpadech a...

Kategorie: Různé

JAK ZVOLIT VHODNÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Městské informační systémy (MIS) jsou svébytnou součástí informačních systémů a slouží pro podporu administrativy v městských a obecních úřadech. Význam dobře fungujícího MIS je pro dnešní města a obce nenahraditelný. Zabezpečuje centrální správu dat městského úřadu včetně jejich bezpečného...

Kategorie: Různé