Archiv pro rubriku: Různé

Filtr

STAVBA STOLETÍ

Slavnostním večerem a vyhlášením výsledků hlasování odborné poroty a veřejnosti skončila 16. dubna v Janáčkově divadle v Brně první část veřejné ankety "Stavba století". Anketu vyhlásil Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR spolu s a. s. Brněnské veletrhy a výstavy s cílem prezentovat vrcholné české...

Kategorie: Různé

NEJEN PROTI DROGÁM

I přesto, že Opava nepatří mezi velkoměsta, problém špatně využívaného volného času mládeže je varující. V posledních pěti letech se tak sportovní zařízení stala pro město prioritní a ze strany občanů vítaná. Statistická čísla trestných činů a drogově závislých přinutila město více se zabývat...

Kategorie: Různé

Elektronická komunikace

Od prvního ledna letošního roku nabyl účinnosti zákon číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu občanů k informacím, ukládající pracovníkům institucí veřejné správy povinnost poskytovat požadované informace. Cílem deklarované státní informační politiky přitom bylo snížení časového omezení a zvýšení...

Kategorie: Různé

PŘESHRANIČNÍ PROJEKT

Město Frýdlant s necelými 8 tisíci obyvatel na severní straně Jizerských hor je střediskem celého Frýdlantského výběžku. To platí pro dojíždění za prací, za službami i do škol. Co se týče zařízení pro volný čas, i u nás je daleko k ideálu. Potěšující je se rozvíjející spolková činnost, a to...

Kategorie: Různé

ZAPOJIT VEŘEJNOST DO TVORBY KONCEPCÍ

Zlín má schválenou koncepci odpadového hospodářství, podle které se řídí už čtyři roky. V současné době město pracuje na nové, do níž se snaží vnést nový prvek, a to práci s veřejností. Tuto metodu si již ověřilo na jiné akci - výstavbě centrálního parku na sídlišti Jižní svahy. Podstatu koncepce...

Kategorie: Různé

NABÍDKA PRO VOLNÝ ČAS

Jako konečně všechno i komunální projekty pro "volnočasové aktivity" narážejí na věčné problémy s financováním. Některá města však využila nebo chtějí využít prostředků z prodeje akcií energetických společností právě pro vícefunkční zařízení pro sport a volný čas, pomoc nabízejí i různé typy...

Kategorie: Různé

STŘEDNÍ MORAVA

NUTS 2 Region úrovně NUTS 2 Střední Morava tvoří území dvou samosprávných krajů - Olomouckého a Zlínského. Byl vymezen po dohodě se Statistickým úřadem Evropského společenství a na základě usnesení vlády č. 707 z roku 1998. Území regionu se rozprostírá severojižně podél toku řeky Moravy. Severní...

Kategorie: Různé

Průmyslové zóny v České republice

(historie, státní podpora, vyhodnocení, průzkum, příklady) Zpracoval CzechInvest, agentura pro podporu zahraničních investic Růst investic ve zpracovatelském průmyslu se takřka v žádné zemi neobejde bez konkrétní přímé podpory státu, regionů a měst. To se týká i České republiky, která se v...

Kategorie: Různé

REFORMA VEŘEJNÉ SPRÁVY

POLEMIKA V Moderní obci č. 7, 8 a 11/99 jsme publikovali články Štěpána Mlezivy "Okresní samospráva", "Stačí se jen inspirovat osvědčenými recepty" a "Decentralizace", které se dotýkají reformy veřejné správy v ČR. Jejich obsah vyvolal zájem našich čtenářů. Důkazem je i následující polemický...

Kategorie: Různé

ZLÍNSKÝ OKRES V ČÍSLECH

Větší část okresu je tvořena pahorkatým a kopcovitým terénem a leží v mírné teplé klimatické oblasti. Rozloha město Zlín 123 km2 okres Zlín 1030 km2 DEMOGRAFIE Počet obyvatel město Zlín 82 292 okres Zlín 196 723 ČR celkem 10 299 125 Věková struktura obyvatelstva města Zlína Věk Muži Ženy Celkem...

Kategorie: Různé