Archiv pro rubriku: Různé

Filtr

Nemocnice jako firma

Nemocnice jako firma Nemocnice s poliklinikou v Přerově spolu s nemocnicemi ve Valašském Meziříčí, Fakultní nemocnicí v Ostravě a zčásti i s Fakultní nemocnicí v Motole byly vybrány pro realizaci projektu Národního vzdělávacího fondu, financovaného v rámci Evropské unie z projektu Phare - Rozvoj...

Kategorie: Různé

Ministerstvo upřesňuje kompetence

Ministerstvo upřesňuje kompetence Reforma veřejné správy se dotýká také resortu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (MPSV). Jedná se o přesun kompetencí, které dosud ministerstvo vykonávalo, na krajské úřady. O některých změnách v oblasti sociálních služeb jsme hovořili s...

Kategorie: Různé

Kontroly jsou namátkové

Kontroly jsou namátkové Někteří "turisté" z okolních zemí využívají návštěvu České republiky i k tomu, že k nám vozí pytle s odpadem a vyhazují je u příkopů nebo na jiných místech příhraničních měst a obcí. Tyto černé skládky pak musí příslušný městský nebo obecní úřad likvidovat na své náklady. Na...

Kategorie: Různé

Začíná se u nejmenších dětí

Začíná se u nejmenších dětí Po zkušenostech z minulých let zůstává prioritou protidrogové politiky v Městské části Praha 2 udržení dosavadní sítě služeb postiženým a vzájemné propojení osvědčených projektů. Jsou zahrnuty i ve schváleném Programu prevence drogových závislostí a související...

Kategorie: Různé

Rozšíření činnosti

Rozšíření činnosti V souvislosti s postupným přechodem pravomocí a kompetencí na krajské orgány, mimo jiné i v oblasti životního prostředí, chceme poskytnout nově zvoleným krajským zastupitelům základní informace o činnosti Státního fondu životního prostředí České republiky (SFŽP ČR). Fond byl...

Kategorie: Různé

Novinky na urbisu

Novinky na urbisu Od 24. do 28. dubna 2001 se na brněnském výstavišti koná 8. ročník veletrhu URBIS, tentokrát však ve zcela nové podobě. Zájem zahraničních investorů o Českou republiku roste a zvyšuje se i zájem českých měst a obcí získat a umístit zahraniční investice. Nově koncipovaný veletrh...

Kategorie: Různé

Protidrogová politika libereckého okresu

Protidrogová politika libereckého okresu Od doby, kdy byla zavedena vertikální koordinace protidrogové politiky státu, vytváří si každý okres svou vlastní protidrogovou politiku. Celostátní - národní politiku přizpůsobuje místním podmínkám na úrovni okresů, měst a obcí. Jedním ze základních...

Kategorie: Různé

Program rozvoje královéhradeckého kraje

Program rozvoje královéhradeckého kraje Na severovýchodě ohraničuje území kraje mezistátní hranice s Polskem, jež tvoří zhruba 40 % jeho celkové hranice. V ČR pak hraničí s 3 dalšími kraji (Pardubický, Středočeský a Liberecký) a celkem 6 okresy. V článku přinášíme základní informace z návrhu...

Kategorie: Různé

Příjemné i pro živé

Příjemné i pro živé Kroměříž má celkem 7 hřbitovů. Spravují je Technické služby. Velká péče v posledních deseti letech byla věnována malým venkovským hřbitovům. Poměrně vysokými náklady byly opraveny zdi oplocení, vstupní brány, přivedeny vodovodní přípojky a vyřešen odvoz odpadu. Největší...

Kategorie: Různé

Cyklotrasy na trojmezí

Cyklotrasy na trojmezí Z iniciativy Klubu českých turistů a Euroregionu Nisa (ERN) vznikla myšlenka přeshraničního rozvoje cyklotras v oblasti. Koordinátorem těchto projektů pro celou oblast cestovního ruchu - Český sever - se stala Agentura regionálního rozvoje v Liberci. Dnes již při ERN pracuje...

Kategorie: Různé