Archiv pro rubriku: Různé

Filtr

STUHA DO SLATIN

Obec nedaleko Jičína tvoří dvě vesnice - vlastní Slatiny a Milíčeves. Počet jejích stálých obyvatel se pohybuje kolem 530. Z toho žije asi 70 obyvatel v domově důchodců v milíčeveském zámku, jehož je obec zřizovatelem. Slatinští získali v soutěži "Vesnice roku" 1999 v regionu středních Čech Zelenou...

Kategorie: Různé

OBYVATEL MĚST UBÝVÁ

Při hodnocení hladiny urbanizace v určité zemi se používá několika klasifikací. Jedna z nich vychází z podílu obyvatelstva obcí určité velikosti. Dříve - od roku 1938 až do poválečné doby - to byla ve smyslu mezinárodních doporučení dokonce hranice 2000 obyvatel, později se hranice posunula k 10...

Kategorie: Různé

PREZENTACE PAMÁTKOVÉ PÉČE

V březnu se na výstavišti Flora Olomouc uskutečnil třetí ročník specializovaného národního veletrhu RENOVA, zaměřený na obnovu kulturního dědictví měst a venkovských sídel. Vedle komerčních prezentací firem, které se zabývají památkami v rámci své pracovní činnosti, se na galerii pavilonu A...

Kategorie: Různé

KOMU VADÍ MALÉ OBCE?

NÁZOR Svou životaschopnost v uplynulých deseti letech potvrdily i malé obce. Jejich rozvoj je znatelný. Jsou samozřejmě výjimky, a ty si vždycky najdou naše média, neboť je třeba ukazovat úhyn, senzace, špatnosti... Dobrá věc se ale sama neprosadí. A sdělovací prostředky ovlivňují, jsou filtrem...

Kategorie: Různé

KUTNOHORSKÉ STŘÍBŘENÍ

Letos si Kutná Hora připomíná významná výročí. Před 700 lety vydal český král Václav II. tzv. Královský horní zákoník - Ius Regale Montanorum. Bylo to první nejdůkladnější sepsání horního práva v Evropě, které se stalo základem pro zákonodárství v mnoha zemích. Vznik zákoníku byl motivován objevem...

Kategorie: Různé

EMOCE ŠKODÍ OBĚMA STRANÁM

ŠKOLSTVÍ Reforma veřejné správy vzbudila silné emoce zejména ve školském rezortu. Hlavním důvodem byl styl, jakým se o chystaných změnách učitelé dověděli. Zatímco nad připravovanou reformou školství už více než rok s jejími tvůrci, zaštítěnými ministerstvem školství, diskutují, zásahy do rezortu...

Kategorie: Různé

JAK ZÍSKAT PENÍZE

Občanské sdružení vzniká jako dobrovolné seskupení lidí s určitým společným zájmem nebo cílem. Nejčastěji vznikají občanská sdružení pro využití volného času. Občanská sdružení spadají do kategorie neziskových organizací. Zisk tedy není jejich hlavní činností. Hlavním cílem by mělo být napomáhání...

Kategorie: Různé

URBANISTICKÁ STUDIE PARDUBICKÉHO KRAJE

Na základě rozhodnutí Regionální koordinační skupiny byla v prosinci 1999 vypracována ve smyslu novelizovaného stavebního zákona urbanistická studie Pardubického kraje. Jejím hlavním cílem je koordinace rozvoje řešeného území a definování základních limitů jeho využití v návaznosti na území...

Kategorie: Různé

CHYBĚJÍ JASNÁ PRAVIDLA

Jiřetín pod Jedlovou (580 obyvatel) ve spolupráci s místní tělovýchovnou jednotou postupně od roku 1986 začal budovat a stále ještě buduje sportovní areál. V letech 1986-1990 jsme postavili tři antukové kurty, atletickou minidráhu (60 m, dálka, koule), v dalších letech (1993-1995) jsme dokončili...

Kategorie: Různé

CENA MODERNÍ OBCE

REGENERACE NENÍ JEN OBNOVA PAMÁTEK Výjimečného výsledku v Programu regenerace městských památkových rezervací a zón dosáhlo Uherské Hradiště. V uplynulých letech se ve zdejší městské památkové zóně podařilo obnovit naprostou většinu památkových objektů. Město za tyto aktivity získalo cenu časopisu...

Kategorie: Různé