Archiv pro rubriku: Různé

Filtr

NA MLÁDEŽI SE ŠETŘIT NEMÁ

V dětech je budoucnost, a ta bude taková, jaké budou až dorostou. Toho jsou si vědomi i zastupitelé města Dolní Benešov na Hlučínsku, které patří počtem 4500 obyvatel mezi největší centra okresu Opava. V roce 1990 vybudoval v Dolním Benešově D. J. Holuscha strojírnu, slévárnu a výrobu obráběcích...

Kategorie: Různé

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ

Projdeme-li se městskou ulicí či náměstím jistě budeme vnímat zářivé historické památky i podobu okolní architektury a z nich odvozovat hodnotu a krásu jednotlivých měst a lokalit. Málokdy nás však napadne zamyslet se nad úrovní detailů tohoto prostředí, různých tabulí, označení, šipek,...

Kategorie: Různé

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ ANO, ALE BEZPEČNÁ

Pouze zainteresovaní lidé, většinou výrobci a dovozci vědí, že naše legislativa pamatuje na bezpečnost při používání výrobků a zařízení. Zákon č. 22/1997 Sb., stanovuje, že na trh má být uveden pouze bezpečný výrobek. Jaká je ale skutečnost při pohledu na dětská hřiště? Převážná většina výrobců...

Kategorie: Různé

VÍCEÚČELOVÁ HŘIŠTĚ

Město s 10 tisíci obyvatel by podle urbanistických ukazatelů mělo mít alespoň tři hřiště na kopanou, pět hřišť na košíkovou, deset na volejbal, jedno na házenou a nejméně osm tenisových kurtů. Stejné ukazatele uvádějí pro takové město dvě tělocvičny, malý krytý bazén a otevřené koupaliště,...

Kategorie: Různé

MAJÍ KDE SPORTOVAT

Sportovní a tělovýchovná činnost se stává jednou z trvalých forem, jak lépe využít volný čas dětí i dospělých. Zejména v Praze hrají tyto činnosti výraznou roli v prevenci kriminality i drogové závislosti. Tělovýchovné aktivity již několik let finančně podporuje Místní úřad Městské části Praha 11 a...

Kategorie: Různé

STAVBA STOLETÍ

Slavnostním večerem a vyhlášením výsledků hlasování odborné poroty a veřejnosti skončila 16. dubna v Janáčkově divadle v Brně první část veřejné ankety "Stavba století". Anketu vyhlásil Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR spolu s a. s. Brněnské veletrhy a výstavy s cílem prezentovat vrcholné české...

Kategorie: Různé

NEJEN PROTI DROGÁM

I přesto, že Opava nepatří mezi velkoměsta, problém špatně využívaného volného času mládeže je varující. V posledních pěti letech se tak sportovní zařízení stala pro město prioritní a ze strany občanů vítaná. Statistická čísla trestných činů a drogově závislých přinutila město více se zabývat...

Kategorie: Různé

Elektronická komunikace

Od prvního ledna letošního roku nabyl účinnosti zákon číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu občanů k informacím, ukládající pracovníkům institucí veřejné správy povinnost poskytovat požadované informace. Cílem deklarované státní informační politiky přitom bylo snížení časového omezení a zvýšení...

Kategorie: Různé

PŘESHRANIČNÍ PROJEKT

Město Frýdlant s necelými 8 tisíci obyvatel na severní straně Jizerských hor je střediskem celého Frýdlantského výběžku. To platí pro dojíždění za prací, za službami i do škol. Co se týče zařízení pro volný čas, i u nás je daleko k ideálu. Potěšující je se rozvíjející spolková činnost, a to...

Kategorie: Různé

ZAPOJIT VEŘEJNOST DO TVORBY KONCEPCÍ

Zlín má schválenou koncepci odpadového hospodářství, podle které se řídí už čtyři roky. V současné době město pracuje na nové, do níž se snaží vnést nový prvek, a to práci s veřejností. Tuto metodu si již ověřilo na jiné akci - výstavbě centrálního parku na sídlišti Jižní svahy. Podstatu koncepce...

Kategorie: Různé