Archiv pro rubriku: Různé

Filtr

Pravidla jednání zastupitelstva

Procedurální aspekty jednání zastupitelstva kraje nabývají na významu. To proto, že občané se o zasedání přece čím dál více zajímají (podobný jev se vyskytuje u obcí a měst a jednání jejich zastupitelstev), často kladou nejrůznější otázky a stejně tak činí novináři. Někdy jde o věci právní, jindy...

Kategorie: Různé

Vyhlášení soutěže zklidňování dopravy

Nadace Partnerství a Nadace VIA ve společném programu "Doprava pro 21. století" a ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a spojů ČR, Svazem měst a obcí ČR a měsíčníkem Moderní obec vyhlašují soutěž "Zklidňování dopravy ve městech a obcích". Cílem soutěže je upozornit na problémy spojené s dopravou v...

Kategorie: Různé

Chceme komunikovat s občany

Do funkce ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje si Bc. Ing. Libor Kolář přinesl zkušenosti ze svého působení na šternberské radnici a ze sekretariátu pro přípravu strukturálních fondů Evropské unie v Olomouci. "Především jsem tam hodně komunikoval s lidmi, což je velmi důležité i při práci ve...

Kategorie: Různé

Nenechat se odradit

Vztah prezidenta Václava Havla k samosprávě je obecně vnímán jako pozitivní. O tom, co chystá Kancelář prezidenta republiky na letošek, jsme hovořili s Ing. Evou Píšovou a Ing. Milošem Lexou z politického odboru. Jaký je úkol vašeho politického odboru? Není žádným tajemstvím, že prezident Václav...

Kategorie: Různé

Přehlídka českého designu

Třetí přehlídka českého designu probíhá do 24. března v Národní galerii v Praze. Představuje se na ní pět zajímavých projektů. Aktuální návod při modernizaci našich městských sídlišť podává praktické využití všestranně upotřebitelného materiálu Corian. Na výstavě jej představují dva vzorové...

Kategorie: Různé

Otázka pro…

Julia Mlčocha, předsedu Sdružení pohřebnictví ČR a ředitele pohřebního ústavu hl. m. Prahy Především je nutno konstatovat, že provádět kontrolu pohřebních služeb po stránce provozování živnosti mají především živnostenské úřady, dále pak Česká obchodní inspekce, a to podle toho co se má...

Kategorie: Různé

Výsledky projektu

Tříměsíční experimentální vzdělávací projekt v prostředí internetu realizoval Úřad pro veřejné informační systémy spolu s Českým Telecomem - Internet OnLine. Účelem bylo navázát co nejširší interaktivní komunikaci mezi vyučujícími, žáky a rodiči prostřednictvím internetu. Do projektu byly vybrány...

Kategorie: Různé

Kvalita sociálních služeb

Odbor sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) zve zájemce z řad odborné veřejnosti a uživatelů sociálních služeb na regionální konference "Kvalita v sociálních službách" věnované problematice ochrany uživatelů sociálních služeb a kvality v sociálních službách. Součástí...

Kategorie: Různé

IFAT 2002 v Mnichově

Třináctý ročník mezinárodního odborného veletrhu životního prostřední a zpracování odpadů IFAT 2002 proběhne od 13. do 17. 5. na nové výstavní ploše v Mnichově. IFAT nabízí odborná řešení v oblastech vodohospodářství, odpadních vod, likvidace odpadů, recyklace, čištění komunikací, zimních služeb...

Kategorie: Různé

Moderní obec

Moderní obec ve spolupráci s Hejtmanskými novinami uspořádaly na adrese http://moderniobec.ihned.cz víc než hodinovou chatovou diskusi o reformě veřejné správy s náměstkem ministra vnitra RNDr. Josefem Postráneckým. Dotazy se týkaly zrušení okresních úřadů, delimitace jejich pracovníků, obcí III....

Kategorie: Různé