Archiv pro rubriku: Různé

Filtr

Odmítnutý postup

Zastupitelstvo Jihočeského kraje zásadně odmítá postup Ministerstva životního prostředí, které v závěru minulého roku vydalo vyhlášku k zónaci Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Šumava, aniž by nejprve upravilo její hranice. Ministerstvo tak porušilo dohodu, ve kterou vyústilo vimperské jednání...

Kategorie: Různé

Lomnických sto jedenáct let

Na náměstí v Lomnici nad Popelkou býval počátkem 20. století tzv. Hrubý dům. V roce 1891, po předešlých stěhováních z radnice a školy, zde našlo své místo dnešní městské muzeum a galerie. Od roku 1947 se výstavní prostory městského muzea a galerie zvětšovaly a rozšiřovaly. V roce 1991, právě po...

Kategorie: Různé

Znak kraje

V srpnu minulého roku převzal hejtman Pardubického kraje Roman Línek dekret o udělení znaku a praporu Pardubickému kraji z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Václava Klause. Pro region historická událost proběhla v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Znak Pardubického kraje se...

Kategorie: Různé

Městská muzea prožívají renesanci

Městská muzea v menších městech vznikala zejména koncem 19. a od počátku 20. století. Mezi současnými městskými muzei jsou velké rozdíly. Jsou muzea, která dál vytvářejí sbírky, odborně pracují, mají potřebné laboratoře, podávají žádosti o granty. Ale jsou i muzea, která jsou vlastně expozicemi či...

Kategorie: Různé

Součást systému

S transformací veřejné správy postupuje předávání kompetencí ze státu na územní a místní samosprávu i v oblasti knihovnictví. V každém kraji bude fungovat jedna krajská knihovna, jejíž funkce přesáhnou hranice sídla. Krajská knihovna, jako součást systému knihoven poskytujících veřejné knihovnické...

Kategorie: Různé

Podmínky soutěže

Cílem soutěže Vesnice roku 2002 v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na vývoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a prokázat široké veřejnosti význam venkova. 1. účastníci soutěže a přihlášky do soutěže 1.1....

Kategorie: Různé

Územní správa a veřejná doprava

Posláním veřejné osobní dopravy je zajišťovat přepravní vztahy, mající hromadný charakter. Bez rozdílu, které subjekty jsou provozovateli osobní dopravy, musí mít veřejná správa, reprezentovaná orgány státní správy a orgány územní samosprávy, určité právní tituly a právními předpisy vymezený...

Kategorie: Různé

Potřebují zachovat suverenitu

Kde je místo školy a kde místo obce, které oběma stranám zaručí suverenitu? Na toto téma jsem hovořili s Waltrem Bartošem (ODS), poslancem a členem sněmovního školského výboru. Jako radní města Strážnice má ve své gesci mateřské a základní školy a nepřímo i střední. [*] Jaké je školství vašeho...

Kategorie: Různé

Informační technologie pomáhají

Nad předsednictvem Zastupitelstva Jihomoravského kraje je displej s výsledky hlasování, místa zastupitelů jsou vybavená hlasovacím zařízením, jednání řízené komunikačním systémem, je k dispozici vnitřní kamerový okruh s výstupy na monitorech v přilehlých místnostech a na balkoně. To všechno jsou...

Kategorie: Různé

Pečujeme o historické památky

Program regenerace městských památkových rezervací a zón (MPR, MPZ) vznikl v roce 1992 na základě usnesení vlády č. 209/1992. Má napomáhat k záchraně a rozvoji nejcennějších částí našich historických sídel včetně péče o jejich urbanistické a architektonické prostředí za finanční pomoci ze státního...

Kategorie: Různé