Archiv pro rubriku: Různé

Filtr

Francie podporuje sdružování

Francie podporuje sdružování Na pozvání organizace DATAR, která v České republice zastřešuje uzavřenou dohodu o partnerství, navštívili Francii zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Regionální agentury pro rozvoj Střední Moravy a Regionální rozvojové agentury Most....

Kategorie: Různé

Zánik mandátu člena zastupitelstva

Zánik mandátu člena zastupitelstva Funkční období zastupitelstva kraje je podle čl. 102 odst. 2 Ústavy a § 1 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb. čtyřleté. Mandát člena zastupitelstva však může zaniknout i před uplynutím funkčního období. Důvody pro zánik mandátu jsou podrobně upraveny v § 48 zákona č....

Kategorie: Různé

Kamery chrání občany

Kamery chrání občany Kamerový monitorovací systém je projekt, jehož realizace nachází stále častější uplatnění na náměstích a v ulicích našich měst. Praxe ukazuje, že kamery se stávají neocenitelným pomocníkem městské policie, podílejí se na lepší bezpečnosti občanů. Provoz městského kamerového...

Kategorie: Různé

Nová pracoviště

Nová pracoviště Prvního ledna tohoto roku zahájila v nově vzniklých krajích České republiky svoji činnost krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí (SFŽP ČR). Na území Čech jsou to pracoviště v Liberci a v Pardubicích, jejichž území do prosince 2000 "spravovala" pracovnice z...

Kategorie: Různé

Management veřejné správy

Management veřejné správy Většina nejen zainteresovaných občanů se zájmem sleduje probíhající reformu veřejné správy. Od začátku tohoto dění se stále opakuje její nutnost a hlavní pilíře - subsidiarita, samosprávnost, decentralizace, dekoncentrace apod. Mám trochu obavy, zda opět nejde jen o...

Kategorie: Různé

Znaky krajů

Znaky krajů Krajské znaky se zanedlouho objeví na úředních dokumentech, razítkách i budovách úřadů. Tato symbolika však nemá tradici a někde je její vznik komplikován i dosavadní snahou změnit názvy krajů. Představitelů některých krajů jsme se zeptali na postup při navrhování znaků. [*] Plzeňský...

Kategorie: Různé

Plány odpadového hospodářství

Plány odpadového hospodářství MODERNÍ NÁSTROJ ŘÍZENÍ Vývoj odpadového hospodářství ČR je v poslední době velmi dynamický. Návrhy nových zákonů i jednání s Evropskou unií postupně přizpůsobují legislativu i praxi evropským standardům. O některých zajímavých aspektech tohoto procesu jsme hovořili s...

Kategorie: Různé

Kultura a reforma veřejné správy

Kultura a reforma veřejné správy Sféra kultury prošla od počátku devadesátých let minulého století rozsáhlou deetatizací. Ministerstvo kultury využilo reformy veřejné správy a navrhlo vládě další deetatizaci spojenou s decentralizací jak samotného výkonu státní správy, tak v zodpovědnosti za...

Kategorie: Různé

Priorit je několik

Priorit je několik Pardubický kraj zahrnuje čtyři okresy - Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí. V sídelní struktuře je patrná převaha středně velkých a menších obcí a měst. Na problémy regionu, počátky fungování krajského úřadu i jeho personální obsazení jsme se ptali hejtmana...

Kategorie: Různé