Archiv pro rubriku: Různé

Filtr

KOMUNIKACE STÁTNÍ A PODNIKOVÉ SFÉRY

Informační technologie se vyvíjejí směrem od jednotlivých produktů k uceleným službám. Stávají se službou umožňující vykonávat rychleji a efektivněji stále více operací a činností. Technologie a filozofie, označovaná od června 2000 jako NET, se začíná objevovat i v systémech, které byly až...

Kategorie: Různé

PRESTIŽNÍ CENA EVROPSKÉ UNIE

Margot Wallström, předsedkyně komise Evropské unie (EU) pro životní prostředí ocenila 11 měst ze 7 kandidátských zemí na členství v EU za pokrok v ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Cenu nazvanou Město v souladu s požadavky EU 2000 získala i tři města z ČR: Litoměřice, Děčín a Kladno....

Kategorie: Různé

JAK DOPADL PRŮZKUM WWW STRÁNEK

Letos v říjnu hodnotil Mezinárodní institut marketingu, komunikace a podnikání (IIMCE) Brno v rámci projektu Komunikující město internetové prezentace některých měst České republiky. Toto hodnocení je v podstatě pokusem o uživatelský test jednoho z možných komunikačních nástrojů. Konkrétně se jedná...

Kategorie: Různé

LETY S PŘISTŘIHNUTÝMI KŘÍDLY

Známá rekreační oblast kolem Berounky a přitom blízkost Prahy jsou hlavními důvody, které lákají zájemce toužící trvale bydlet ve výhodně položené obci Lety. Přitažlivost této obce je umocněna téměř dokončenou komplexní výstavbou infrastrukturní sítě. Jednou z posledních velkých investičních akcí...

Kategorie: Různé

PARTNER NA ÚROVNI

Desáté výročí založení Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS), nevládní organizace, která se zabývá péčí o kulturní dědictví, je důvodem k bilancování. Položili jsme proto několik otázek předsedkyni tohoto sdružení PhDr. Anně Matouškové. [*] Co se v činnosti sdružení v...

Kategorie: Různé

STAVĚT LZE I LEVNĚ

Realizátorem jednoduchých, racionálních, energeticky šetrných projektů bytových a rodinných domů i domů s pečovatelskou službou s vysokým standardem zdravého bydlení je akciová společnost Cihelny Kryry. Firma je také jedním z posledních současných významných českých výrobců zdících materiálů. Před...

Kategorie: Různé

PODPOŘÍ ROZVOJ REGIONU

V říjnu se představil starostům z okresu Praha - západ a Beroun nový Region Dolní Berounka. Sdružuje deset obcí se záměrem koordinovat svou činnost, kterou vyjadřuje i schválená koncepce rozvoje regionu. Ta mimo jiné předpokládá sladit obecní rozvojové plány a územní plánování včetně jednotného...

Kategorie: Různé

SPRÁVA MAJETKU

Městská část Praha 3 v roce 1995 zvažovala způsob správy nemovitostí a rozhodla, že nesvěří správu a údržbu domovního a bytového fondu řadě drobných realitních kanceláří a správních firem tak, jak to učinily mnohé městské části. Rozhodla se pro ojedinělou koncepci a založila jako jediný akcionář...

Kategorie: Různé

RENESANCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

Oblast informačních systémů veřejné správy (ISVS) prochází renesancí. Hlavním důvodem je postupné přijímání legislativy a významných dokumentů, vytvářejících podmínky pro široké uplatnění prostředků IS/IT v rozmanitých oborech lidské činnosti (zákon o elektronickém podpisu, koncepce budování...

Kategorie: Různé

NOVÉ TECHNOLOGIE VERSUS GLOBALIZACE RIZIK

"Svět je stále menší...", prohlásili v jedné ze svých nesmrtelných forbín Werich a Horníček. Díky novým a stále se vyvíjejícím možnostem v dopravě, komunikacích a řadě dalších technologií se ztrácejí tradiční bariéry mezi lidmi i národy. Vzdálenosti a čas potřebný k dopravení se na určité místo...

Kategorie: Různé