Archiv pro rubriku: Různé

Filtr

Moderní obec

Veřejnou diskusi na téma etiky podnikání v ČR nastartovalo Sdružení pro informační společnost (SIS). Prvním počinem byl diskusní večer v kláštěře sv. Jakuba v Praze, jehož se zúčastnili zástupci nejvýznamnějších českých firem, podnikatelských svazů a institucí, ministerstev, politických stran a...

Kategorie: Různé

Budoucnost je ve vzdělání

Budoucnost je ve vzdělání Ústecký kraj je jedním z nejpostiženějších co do ekologie i ve smyslu následků restrukturalizace ekonomiky. O možných východiscích k ekonomické prosperitě regionu jsme hovořili s hejtmanem Ing. Jiřím Šulcem. [*] Kde chcete s obnovou regionu začít? Priority rozvoje kraje se...

Kategorie: Různé

Výsledky čtenářské ankety

V říjnovém čísle Moderní obce měli čtenáři možnost odpovědět na čtenářskou anketu, zaměřenou na další profilaci našeho odborného měsíčníku. Naší snahou bylo, aby časopis co nejlépe odpovídal vašim profesním a čtenářským požadavkům a potřebám. Zajímá nás váš názor, nakolik se nám to daří, jak jste s...

Kategorie: Různé

Ekologické desatero Božího Daru

"Ekologické desatero obce Boží Dar" je komplexní programem řešení ekologické politiky s výraznými aspekty trvale udržitelného rozvoje. Zaměřuje se na řešení nejdůležitějších funkcí a činností obce i jejího správního území ve vztahu k životnímu prostředí.

Kategorie: Různé

Korupce ve státní správě

Korupce ve státní správě Problematika korupce managementu ve státní správě je celosvětovým a letitým problémem, který se pochopitelně ve větší či menší míře týká i současné ČR. Rovněž předmnichovská ČSR měla své korupční aféry. Korupce existovala u nás i v období let 1948 - 1989, tehdy ovšem s tím...

Kategorie: Různé

Územní plán okresu Jindřichův Hradec

V minulém čísle Moderní obce jsme se věnovali územnímu plánu velkého územního celku (VÚC) Javořická vrchovina, který řešil rozvoj východní části okresu Jindřichův Hradec. Následující řádky se budou zabývat VÚC Jindřichohradecko. ...

Kategorie: Různé

Základní moduly ECDL

1. základy informačních technologií - základy IT - přínos práce na PC a jeho využití v praxi - příklady, - informační technologie a společnost - člověk versus počítač, - bezpečnost dat, ochrana autorských práv, protipirátské aktivity, - hardware, software, operační systémy a druhy aplikací, -...

Kategorie: Různé

Cykloráj Ralsko

Cykloráj Ralsko Sdružení obcí mikroregionu Podralsko je nositelem projektu, který v rámci Programu obnovy venkova obdržel dotaci na rozvoj cestovního ruchu. Agentura regionálního rozvoje v Liberci navázala na původní záměry Klubu českých turistů a vytvořila zde dokonalou síť cyklotras, které...

Kategorie: Různé

Test počítačové gramotnosti

Jedním ze základních předpokladů úspěšného rozvoje informační společnosti je utváření obecně platných standardů jednak v oblasti technologií a pracovních postupů, jednak v oblasti vzdělávání a uživatelských vztahů. S prudce se rozšiřujícím počtem uživatelů informačních technologií vznikla už v roce 1996 potřeba stanovit objektivní minimum znalostí, které člověk potřebuje, aby mohl...

Kategorie: Různé