Archiv pro rubriku: Různé

Filtr

Cyklotrasy na trojmezí

Cyklotrasy na trojmezí Z iniciativy Klubu českých turistů a Euroregionu Nisa (ERN) vznikla myšlenka přeshraničního rozvoje cyklotras v oblasti. Koordinátorem těchto projektů pro celou oblast cestovního ruchu - Český sever - se stala Agentura regionálního rozvoje v Liberci. Dnes již při ERN pracuje...

Kategorie: Různé

Pravomoci hejtmana

Pravomoci hejtmana Po volbách sledovala média zejména koaliční jednání o složení rad a obsazení hejtmanských postů. Když opomineme, že funkce hejtmana je věcí prestiže té které politické strany, a že kvalitní hejtman dokáže za použití přirozené autority podpořené schopnostmi ovlivnit celé krajské...

Kategorie: Různé

Vyplatí se investovat

Vyplatí se investovat Zeleň ve městě je plnohodnotným a neoddělitelným prvkem zástavby, dodává jí charakteristický ráz, zvyšuje rekreační potenciál a zlepšuje estetický vzhled a hygienickou a ekologickou kvalitu. Kromě funkce estetické, rekreační, strukturální, hygienické a ekologické plní i funkci...

Kategorie: Různé

Priority regionální politiky

Priority regionální politiky Vláda ČR si vytyčila pro následující léta tři priority: vstup do Evropské unie (EU), regionální politiku a podporu vzdělávání. Z toho tudíž plyne její zvýšená aktivita na poli regionální politiky v současné době. Ačkoli to na první pohled tak nevypadá, tyto tři priority...

Kategorie: Různé

První setkání v Pardubicích

První setkání v Pardubicích První pracovní setkání krajských hejtmanů proběhlo 5. ledna v Pardubicích. Hostiteli byli hejtman Pardubického kraje Roman Línek a hejtman Královéhradeckého kraje Pavel Bradík, kteří touto společnou akcí ukázali, že jejich regiony nejsou takovými rivaly, jak se o nich...

Kategorie: Různé

Uklízíme po celý rok

Uklízíme po celý rok Satalice, východní část Prahy, připadly v osmnáctém století hejtmanství karlínskému a měly něco ke třem stům obyvatel. Nyní zde žije 1322 obyvatel a jejich počet se po výstavbě nových domků zcela jistě zvýší. Starosta místního úřadu Vojtěch Vaňhara se spolu s občany stará mj. i...

Kategorie: Různé

Záleží na starostovi

Záleží na starostovi Základní umělecké školy mají tak trochu smůlu. Svět nám je závidí. My se jimi sice rádi chlubíme, ale méně ochotně už saháme do kapsy, abychom je financovali. Označujeme je jako "nadstandard", když zdůvodňujeme, proč normativ, který od státu dostávají na žáka, je oproti jiným...

Kategorie: Různé

Nové musíme vytvářet sami

Nové musíme vytvářet sami Jihlavský kraj patří svou rozlohou k největším regionům v ČR, ale počtem obyvatel se řadí až na 11. místo. Výhodná geografická poloha je jedním z ukazatelů, které umožní zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky kraje při zachování kvalitního životního prostředí. Tato krátká...

Kategorie: Různé

Tradice zavazují

Tradice zavazují Obce, o kterých se zmiňujeme, mají jedno společné - jejich obyvatelé i zástupci místní samosprávy se zasazují o zachování tradičních hodnot, ať už jde o udržování nebo znovuoživení zvyků nebo péči o kulturní dědictví. Významnou roli v jejich snaze o posílení identity hraje i péče o...

Kategorie: Různé

Sčítání na startu

Sčítání na startu Sčítání lidu, domů a bytů 2001 stojí na pomyslné startovní čáře. Do rozhodného okamžiku sčítání - půlnoci z 28. února na 1. března - zbývají již jen zhruba dva týdny. Pro řadu osob je sice sčítání již v plném proudu (např. pro pracovníky statistiky a některých dalších...

Kategorie: Různé