Archiv pro rubriku: Různé

Filtr

PŮSOBNOST V NOVÉM ZÁKONĚ

rvního ledna 2002 nabyl účinnosti nový zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Upravuje posuzování vlivů na životní prostředí a postup fyzických a právnických osob, správních úřadů a územních samosprávných celků, tj. obcí a krajů

Kategorie: Různé

PRŮVODCE EVROPSKOU UNIÍ

Evropská unie (EU) poskytuje finanční i technickou pomoc kandidátským zemím, aby mohly být začleněny do struktur EU co možná nejrychleji a bez zbytečných problémů. Smyslem této pomoci je splnění podmínek Evropské rady tak, aby rozšíření bylo prospěšné členským i kandidátským zemím. Česká republika...

Kategorie: Různé

KRIZOVÉ PLÁNOVÁNÍ

Na základě příslušné legislativy se v jednotlivých krajích přikročilo k vytváření systému, který by na úseku krizového plánování umožňoval vypracovat jednak plány v oblasti civilního nouzového plánování, jednak se zabývat i obranným plánováním.

Kategorie: Různé

ÚZEMNÍ PLÁN PRACHATICKO

Prachaticko je počtem obyvatel druhým nejmenším okresem v České republice (po nově zřízeném okresu Jeseník) a populačně nejmenším okresem Jihočeského kraje, na jehož obyvatelstvu se podílí zhruba 8 % a na úhrnu ČR pouze 0,5 %.

Kategorie: Různé

DOHLED NAD HOSPODAŘENÍM

V čísle 11/2001 Moderní obce vyšel příspěvek Mgr. Jany Hamplové nazvaný "Nutnost nebo zbytečnost?", v němž se jeho autorka zamýšlela nad otázkou forem a rozsahu dohledu státu nad hospodařením územních samosprávných celků, a to ve světle námitek představitelů některých krajů proti omezování dispozičních práv při nakládání s majetkem, který do...

Kategorie: Různé

Dluh si už můžeme dovolit

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem schválilo 22. prosince roku 2001 rozpočet na rok 2002. Hlavní rozpočtové investice města byly také tématem našeho rozhovoru s primátorem Ing. Miroslavem Pátkem.

Kategorie: Různé

DOHODLY SE CENTRUM A KRAJE?

Koncem loňského roku schválila Poslanecká sněmovna návrh státního rozpočtu, kde bylo pro Program obnovy venkova (POV) na rok 2002 vyčleněno 320 miliónů korun. V podstatě tři roky po sobě se tato částka drží, ale pokaždé byla navyšována z Pozemkového fondu a z jiných zdrojů.

Kategorie: Různé

OTÁZKA PRO…

Alexandra Nováka, starostu města Chomutova Jaké jsou vaše zkušenosti s vyhláškou, která má zabránit rušení občanů hlukem o nedělích a svátcích? Právě vzhledem k četným stížnostem občanů schválili v prosinci loňského roku chomutovští zastupitelé novou obecně závaznou vyhlášku (OZV) o některých...

Kategorie: Různé

Úřad rok poté

Již rok krajské úřady postupně naplňují svá poslání. O tom, jak dnes pracuje Krajský úřad Středočeského kraje a co všechno je zde třeba ještě udělat, jsme hovořili s jeho ředitelem Josefem Kubišem.

Kategorie: Různé

Moderní obec

Speciálně pro obce III. typu Ve dnech 26. - 28. února v hotelu Wienna v Praze 6 proběhne pod názvem "Řízení a reforma veřejné správy 2002" (obce III. typu, kraje, okresy v procesu transformace v roce 2002 - 2003) první setkání letošního Regionservisu. Seminář je určen starostům, hejtmanům,...

Kategorie: Různé