Archiv pro rubriku: Různé

Filtr

Ekonomika územního rozvoje

Ekonomika územního rozvoje Publikace (autoři Karel Maier a Jiří Čtyroký) podává velmi přístupnou formou informace o ekonomických zákonitostech a investicích do územního rozvoje ve veřejném i soukromém sektoru. Čtenář je postupně seznamován s obecnými ekonomickými zákonitostmi území, s trhem...

Kategorie: Různé

Poradna se osvědčila

Poradna se osvědčila Za rok činnosti se na Praze 5 osvědčila poradna poskytující právní, sociální a občanské konzultace, kterou zřídil a financuje Úřad Městské části Praha 5. Celkem ji navštívilo 650 občanů. Poradna je otevřena každé úterý v odpoledních hodinách. V oblasti sociálněprávní odpovídala...

Kategorie: Různé

Péče o starší občany

Péče o starší občany V dubnu 1999 byl zahájen nizozemsko-český projekt "NL-CZ Elderly Work Project III" (Péče o starší občany III), ukončen bude v dubnu 2002. Projekt navazuje na předchozí aktivity v oblasti péče o seniory v ČR a je převážně financován z prostředků nizozemské vlády (program MATRA)....

Kategorie: Různé

Obce a kraje

Obce a kraje Publikace Obce a kraje (autor JUDr. Zdeněk Koudelka) je určena široké odborné veřejnosti zabývající se územní samosprávou a seznamuje s novou právní úpravou obecního a krajského zřízení. Úvodem pojednává o některých obecných pojmech ve veřejné správě a přehledu úpravy územní samosprávy...

Kategorie: Různé

Kde lidé nakupují

Kde lidé nakupují Studie firmy Healey & Baker s názvem Kde lidé nakupují se zaměřila na celoevropský průzkum návyků více než 7100 spotřebitelů z 12 zemí při nakupování potravin a oblečení. Jedná se o výsledky vůbec prvního šetření v ČR a porovnání nákupních zvyklostí Čechů s evropskými...

Kategorie: Různé

Nizozemská tradice

Nizozemská tradice Při rozhodování o zřízení probační a mediační služby v České republice se vycházelo i ze zahraničních zkušeností s alternativními tresty. Států, kde se tato praxe aplikuje, je víc, ale prim zřejmě hraje Nizozemsko. Zde mají tradici alternativních trestů starou už sto let. Začali...

Kategorie: Různé

Krizové situace

Krizové situace V červnu přijal Parlament ČR důležité zákony v oblasti obrany a bezpečnosti státu: zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném systému, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, (krizový zákon) a zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy. Tyto zákony se...

Kategorie: Různé

Regionservis

Regionservis Ve dnech 6.-9. března proběhne v Praze na Strahově (v hotelu Coubertin) zahajovací seminář komplexního programu Regionservis s názvem Řízení a reforma veřejné správy. Svým obsahem i formou je zaměřen především na aktuální požadavky hejtmanů a ředitelů krajských úřadů, primátorů,...

Kategorie: Různé

Nemocnice jako firma

Nemocnice jako firma Nemocnice s poliklinikou v Přerově spolu s nemocnicemi ve Valašském Meziříčí, Fakultní nemocnicí v Ostravě a zčásti i s Fakultní nemocnicí v Motole byly vybrány pro realizaci projektu Národního vzdělávacího fondu, financovaného v rámci Evropské unie z projektu Phare - Rozvoj...

Kategorie: Různé

Ministerstvo upřesňuje kompetence

Ministerstvo upřesňuje kompetence Reforma veřejné správy se dotýká také resortu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (MPSV). Jedná se o přesun kompetencí, které dosud ministerstvo vykonávalo, na krajské úřady. O některých změnách v oblasti sociálních služeb jsme hovořili s...

Kategorie: Různé