Archiv pro rubriku: Různé

Filtr

Tajemníci o reformě

Tajemníci o reformě V Poděbradech se konalo již 9. valné shromáždění Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR. O práci sdružení jsme hovořili s jeho předsedou Bc. Vladimírem Zamazalem. [*] O čem se zde jednalo? Hlavním tématem bylo pokračování reformy veřejné správy. Dále byla na pořadu...

Kategorie: Různé

Předpoklad prosperity

Předpoklad prosperity Technická vybavenost a obsluha území patří k základním podmínkám vyrovnaného a komplexního rozvoje regionů, k zabezpečení předpokladů jejich rovnoměrného ekonomického a sociálního rozvoje. Po kvantitativní stránce je dopravní infrastruktura České republiky srovnatelná se státy...

Kategorie: Různé

V podkrkonošské metropoli

V podkrkonošské metropoli Trutnov v severovýchodních Čechách se 33 000 obyvateli je jedním z měst, které má vypracovaný "Program regenerace městské památkové zóny". Její plocha je ohraničená dnes už jen pomyslnými, bývalými hradbami, případně jejich torzy. Mezi historické dominanty města patří mimo...

Kategorie: Různé

Pečovat o historické dědictví je nezbytné

Pečovat o historické dědictví je nezbytné CENA MODERNÍ OBCE Radnice ve Šternberku dává nemalé finanční prostředky na rekonstrukci památkových objektů. Způsob revitalizace bytového fondu v městské památkové zóně za spoluúčasti občanů - nájemců ocenila naše redakce Cenou Moderní obce, kterou město...

Kategorie: Různé

Plus a minus reformy veřejné správy

Plus a minus reformy veřejné správy Očima poslance Školský terén nevítal vizi reformy veřejné správy - která se z 80 procent týkala právě jeho - se zvláštním nadšením. Příliš neznámých v nastíněné rovnici vyvolávalo obavy. V březnu seznámilo Ministerstvo školství poslance školského výboru s...

Kategorie: Různé

Koncepce znamená být připravený

Koncepce znamená být připravený Město Sezemice, v blízkosti Kunětické hory a soutoku Labe a Loučnou, patří k nejstarším sídlištím Pardubicka. V současnosti zde dochází k postupné revitalizaci, k obydlování a znovuzrození její části Veská. Městská rada v čele se starostou Bohumilem Kopeckým...

Kategorie: Různé

Otázka pro…

Otázka pro... Jana Oušku, místostarostu města Třeboně JAK VIDÍTE BUDOUCNOST SPRÁVNÍCH OBVODŮ POVĚŘENÝCH OBCÍ III. TYPU? Reforma veřejné správy je potřebná. Přesunutí některých rozhodovacích procesů z Prahy do regionů, kde se mají rozhodnutí realizovat, přivítá snad každý - s výjimkou lidí, kterým...

Kategorie: Různé

Počátek spolupráce

Počátek spolupráce V rakouském Freistadtu došlo v polovině dubna k prvnímu historickému setkání budějovického hejtmana Jana Zahradníka s hornorakouským hejtmanem Josefem Pühringerem. Výsledkem více než dvouhodinového jednání bylo oboustranné ujištění o tom, že nastal čas pro obnovení a prohloubení...

Kategorie: Různé

Společně pro Kladno

Společně pro Kladno MÍSTNÍ AGENDA Každý bychom našli něco, co nás v obci trápí a co bychom rádi změnili. Nejlépe vědí o místních problémech lidé, kteří v dané lokalitě bydlí. Nabízí se tedy otázka, jak vnímání nedostatků v obci ze strany občanů přenést k těm, kteří o jejich řešení rozhodují...

Kategorie: Různé

Konzultační středisko

Konzultační středisko Ve Svitavách mají Městské konzultační a poradenské středisko (MEPS), kde pracují tři poradci z firmy March Consulting, kteří podají informace o možnostech kombinované výroby tepelné a elektrické energie, o výrobních a rozvodných zařízeních, o obnovitelných a druhotných...

Kategorie: Různé