Archiv pro rubriku: Různé

Filtr

Krajský úřad se dočkal

Krajský úřad se dočkal Koncem října bylo slavnostně otevřeno sídlo Krajského úřadu v Ústí nad Labem. Jeho rekonstrukce začala v srpnu roku 2000 a zkolaudován byl již letos v dubnu. Přestavbu zajišťovala společnost IPS Skanska, odštěpný závod 06. Hlavním investorem byl okresní úřad. Daňové...

Kategorie: Různé

Znak kraje

Znak kraje Návrh znaku Olomouckého kraje (na titulní straně) vycházel z usnesení parlamentního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ze dne 8. listopadu 2000, jímž se schvalují kritéria pro udělování znaků a praporů krajům, stanovená podvýborem pro heraldiku. Tato kritéria...

Kategorie: Různé

Elektronické podatelny

Elektronické podatelny Stojaté vody informatizace veřejné správy se začaly čeřit. V uplynulých dvou letech přibývá stále více nových aplikací jak uvnitř úřadů, tak ve vztahu k občanům. Legislativci pracují na plný výkon, softwarové firmy se předhánějí v nabídkách řešení. Zatímco před rokem byly...

Kategorie: Různé

Sestavení rozpočtu

Sestavení rozpočtu Kraje budou mít poprvé vlastní daňové příjmy od 1. 1. 2002. Rozhodne o tom novela zákona o rozdělování daní. Rozpočty a samotné příjmy krajů budou strukturou velmi podobné příjmům obcí a budou se blížit i struktuře daňových příjmů státního rozpočtu. Vláda tak prosadila ucelenou...

Kategorie: Různé

Protipovodňová opatření ve Zlíně

Protipovodňová opatření ve Zlíně Statisícové škody napáchala povodeň, která letos v červenci postihla Zlín. Stejná místa byla za posledních čtrnáct let zaplavena již třikrát. O přijatých opatřeních jsme hovořili s tajemníkem Magistrátu a místopředsedou povodňové komise města Zlína Ing. Zdeňkem...

Kategorie: Různé

Kraje a kultura

Kraje a kultura Výsledkem reformy veřejné správy je, že nadále bude financování kultury v České republice spočívat především na zastupitelstvech obcí, měst a krajů, resp. na rozpočtech územní samosprávy. Z dlouhodobě shromažďovaných dat i z dalších okolností je zřejmé, že hlavním zdrojem prostředků...

Kategorie: Různé

Kulturní domy na prahu třetího tisíciletí

Kulturní domy na prahu třetího tisíciletí Kulturní domy či jinak nazvaná kulturní zařízení neodmyslitelně patří ke kulturnímu životu obcí a měst. Rozsah jejich činnosti zahrnuje širokou škálu kulturních akcí, které uspokojují zájmy občanů v této oblasti. Touha lidí scházet se a prožívat společně...

Kategorie: Různé

Budoucnost regionálních drah

Budoucnost regionálních drah Provozování regionálních tratí v současnosti nepředstavuje významný podíl na dopravních výkonech české železniční soustavy. Je na nich realizován objem asi 2 % výkonů v nákladní železniční dopravě a zhruba 10 % výkonů ve veřejné osobní drážní dopravě. Svou délkou...

Kategorie: Různé

Český ráj má své sdružení

Český ráj má své sdružení Turistický region Český ráj reprezentuje nová pohledná publikace, kterou vydalo Sdružení Český ráj k podpoře a popularizaci této oblasti. Publikace obsahuje barevné fotografie nejpůvabnějších zákoutí regionu včetně stručných textů a přehledných map, zachycujících celou...

Kategorie: Různé

Status quo informatizace

Status quo informatizace Pravidelní účastníci brněnského veletrhu informačních a komunikačních technologií INVEX, kteří se zabývají vytvářením hardwarových a softwarových produktů, byli patrně letos trochu zklamáni. Organizátoři veletrhu soustředili svoji pozornost tentokrát více na samotné...

Kategorie: Různé