Archiv pro rubriku: Různé

Filtr

Základní moduly ECDL

1. základy informačních technologií - základy IT - přínos práce na PC a jeho využití v praxi - příklady, - informační technologie a společnost - člověk versus počítač, - bezpečnost dat, ochrana autorských práv, protipirátské aktivity, - hardware, software, operační systémy a druhy aplikací, -...

Kategorie: Různé

Cykloráj Ralsko

Cykloráj Ralsko Sdružení obcí mikroregionu Podralsko je nositelem projektu, který v rámci Programu obnovy venkova obdržel dotaci na rozvoj cestovního ruchu. Agentura regionálního rozvoje v Liberci navázala na původní záměry Klubu českých turistů a vytvořila zde dokonalou síť cyklotras, které...

Kategorie: Různé

Test počítačové gramotnosti

Jedním ze základních předpokladů úspěšného rozvoje informační společnosti je utváření obecně platných standardů jednak v oblasti technologií a pracovních postupů, jednak v oblasti vzdělávání a uživatelských vztahů. S prudce se rozšiřujícím počtem uživatelů informačních technologií vznikla už v roce 1996 potřeba stanovit objektivní minimum znalostí, které člověk potřebuje, aby mohl...

Kategorie: Různé

Všechno chce své

Všechno chce své Obecní policie si za léta své existence vydobyla v místech působnosti dobré postavení a uznání. Občané se ji naučili vyhledávat a využívat k řešení místních problémů. Jsem přesvědčen, že také všichni ti, kteří se zabývají bezpečnostní problematikou, pochopili, že strážnické útvary...

Kategorie: Různé

Jaký je kronikář, taková je kronika

Zní to neuvěřitelně, ale problematiku vedení kronik a práci kronikářů stále určuje zákon č. 80/1920 Sb., o pamětních knihách obecních a vládní nařízení č. 169/1932 Sb. o pamětních knihách obecních. Dosud platí i novější právní norma - vyhláška č. 69421/1955, která je poplatná době, v níž vznikla a určitě by...

Kategorie: Různé

Zájem o spolupráci

Zájem o spolupráci Zájem o hlubší spolupráci s Karlovarským krajem projevili na zasedání Fóra budoucnosti koncem listopadu v Bambergu bavorští politici i členové bavorské státní správy a samosprávy. O seznámení s aktuálním stavem reformy veřejné správy a samosprávy v ČR se zvláštním zřetelem ke...

Kategorie: Různé

Jak se píše i vyhledává

V historické radnici města Trutnova obdrželi dva zdejší patrioti, Antonín Just a Karel Hybner, ač rodáci odjinud, nejvyšší vyznamenání. Stali se čestnými občany města.

Kategorie: Různé

Znak kraje

Znak kraje Již na jaře minulého roku přijalo zastupitelstvo Karlovarského kraje po podrobném odborném posouzení veřejné soutěže znak i prapor. Poté prošla krajská symbolika dalšími schvalovacími procedurami, a Karlovarský region se tak zařadil mezi první kraje s vlastní symbolikou. Schválený znak...

Kategorie: Různé

Inspirace z Flander

Inspirace z Flander Definovat a uskutečňovat politiku vstřícnou vůči mladé generaci je věcí ústředních orgánů, nižších správních celků i obcí. Země západní Evropy získávaly v tomto ohledu zkušenosti v průběhu několika posledních desetiletí. Jejich zkušenosti mohou mít význam také pro nás, kdy nově...

Kategorie: Různé