Archiv pro rubriku: Různé

Filtr

Priority regionální politiky

Priority regionální politiky Vláda ČR si vytyčila pro následující léta tři priority: vstup do Evropské unie (EU), regionální politiku a podporu vzdělávání. Z toho tudíž plyne její zvýšená aktivita na poli regionální politiky v současné době. Ačkoli to na první pohled tak nevypadá, tyto tři priority...

Kategorie: Různé

První setkání v Pardubicích

První setkání v Pardubicích První pracovní setkání krajských hejtmanů proběhlo 5. ledna v Pardubicích. Hostiteli byli hejtman Pardubického kraje Roman Línek a hejtman Královéhradeckého kraje Pavel Bradík, kteří touto společnou akcí ukázali, že jejich regiony nejsou takovými rivaly, jak se o nich...

Kategorie: Různé

Uklízíme po celý rok

Uklízíme po celý rok Satalice, východní část Prahy, připadly v osmnáctém století hejtmanství karlínskému a měly něco ke třem stům obyvatel. Nyní zde žije 1322 obyvatel a jejich počet se po výstavbě nových domků zcela jistě zvýší. Starosta místního úřadu Vojtěch Vaňhara se spolu s občany stará mj. i...

Kategorie: Různé

Záleží na starostovi

Záleží na starostovi Základní umělecké školy mají tak trochu smůlu. Svět nám je závidí. My se jimi sice rádi chlubíme, ale méně ochotně už saháme do kapsy, abychom je financovali. Označujeme je jako "nadstandard", když zdůvodňujeme, proč normativ, který od státu dostávají na žáka, je oproti jiným...

Kategorie: Různé

Nové musíme vytvářet sami

Nové musíme vytvářet sami Jihlavský kraj patří svou rozlohou k největším regionům v ČR, ale počtem obyvatel se řadí až na 11. místo. Výhodná geografická poloha je jedním z ukazatelů, které umožní zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky kraje při zachování kvalitního životního prostředí. Tato krátká...

Kategorie: Různé

Tradice zavazují

Tradice zavazují Obce, o kterých se zmiňujeme, mají jedno společné - jejich obyvatelé i zástupci místní samosprávy se zasazují o zachování tradičních hodnot, ať už jde o udržování nebo znovuoživení zvyků nebo péči o kulturní dědictví. Významnou roli v jejich snaze o posílení identity hraje i péče o...

Kategorie: Různé

Sčítání na startu

Sčítání na startu Sčítání lidu, domů a bytů 2001 stojí na pomyslné startovní čáře. Do rozhodného okamžiku sčítání - půlnoci z 28. února na 1. března - zbývají již jen zhruba dva týdny. Pro řadu osob je sice sčítání již v plném proudu (např. pro pracovníky statistiky a některých dalších...

Kategorie: Různé

Přínosy pro město

Přínosy pro město Ostrovská teplárenská, a. s., je z 98 % vlastněna městem Ostrov. Je tudíž logické, že všechny investice realizované touto společností se dějí s vědomím a souhlasem vlastníka. Co tedy od dokončené investice město očekává? [*] Snížení tepelných ztrát v celém systému výroby, rozvodu...

Kategorie: Různé

Ostrovský projekt

Ostrovský projekt V říjnu minulého roku byl slavnostně ukončen program Phare CBC CZ 9701/0203 - Ostrov (Teplofikace I. etapa). Investorem tohoto díla byla akciová společnost Ostrovská teplárenská. Projekt byl spolufinancován z prostředků programu Phare určených na projekty přeshraniční spolupráce....

Kategorie: Různé

Reforma vzdělávání

Reforma vzdělávání Hlavním východiskem pro vzdělávání a pro vytváření vzdělávacích produktů pro zaměstnance ve veřejné správě je Systém vzdělávání pracovníků ve veřejné správě, který projednala vláda ČR a ke kterému přijala usnesení č. 814/2000. Systém člení vzdělávání o veřejné správě do bloků, v...

Kategorie: Různé