Archiv pro rubriku: Různé

Filtr

Průvodce evropskou unií

Státy zakládající evropská společenství (ES) se rozhodly přenést část své suverenity včetně legislativních pravomocí v některých oblastech, na nadnárodní organizace. K tomu, aby tento systém fungoval, musela být dohodnuta forma vydávaných právních předpisů a musel být vytvořen systém jejich tvorby,...

Kategorie: Různé

Příbor oslavoval

Příbor oslavoval Městská památková rezervace (MPR) Příbor se svojí historickou malebností a hodnotou historického památkového dědictví řadí mezi nejkrásnější a nejhodnotnější historická města Moravy. Město 12. prosince 2001 oslavilo 750. výročí svého založení, přesněji založení farního kostela...

Kategorie: Různé

Benchmarking – hledání "správné cesty"

Benchmarking - hledání "správné cesty" Téměř každé město nebo obec je něčím výjimečné, v něčem vyniká a stává se nositelem nových myšlenek a směrů. Proč pak vymýšlet vymyšlené? Prostředkem "učení se od druhých" je metoda benchmarking. Benchmarking se využívá v podmínkách místních správ v Evropě,...

Kategorie: Různé

Blýskání na lepší časy?

Blýskání na lepší časy? Odchod venkovského obyvatelstva do měst způsobuje regres, někdy i zánik venkovských komunit. Tytéž principy ekonomického pohybu, které způsobily v rámci společnosti ovládané trhem exodus venkova, však začínají vytvářet protichůdné procesy. Příměstské venkovské lokality...

Kategorie: Různé

Regionální správa v Itálii

Regionální správa v Itálii Základními právními předpisy, které se dotýkají postavení místní a regionální demokracie v Itálii, jsou článek 5 a kapitola V (články 114 - 133) ústavy. Ústavními zákony a jejich dodatky je pak vymezen zvláštní statut pěti regionů. Dále je postavení regionů specifikováno...

Kategorie: Různé

NisaInvest 2001

NisaInvest 2001 Tradiční akce libereckého regionu, NisaInvest, pořádaná Agenturou regionálního rozvoje Liberec (ARR) pod záštitou statutárního zástupce hejtmana Libereckého kraje, prošla změnou koncepce a představila se v nové podobě. Cílem říjnového NisaInvestu bylo zaměřit se především na...

Kategorie: Různé

Pasivní domy – bydlení budoucnosti

Pasivní domy - bydlení budoucnosti V Moderní obci č. 10 jsme psali o projektech tzv. nízkoenergetických domů, tj. domů, které spotřebují méně než 70 kWh energie na vytápění za metr čtverečný a rok u rodinných domů a méně než 55 kWh u bytových domů. Popravdě řečeno, v Německu, Rakousku či...

Kategorie: Různé

Staré ledničky mizejí

Staré ledničky mizejí Doposud se stará chladicí zařízení, která neskončila na sběrném dvoře, většinou pomalu rozpadala na černých skládkách. Unikaly z nich látky poškozující ozónovou vrstvu Země. Podle stávající legislativy se o likvidaci černých skládek musela postarat obec. Většině obcí však...

Kategorie: Různé

Nemám potřebu měnit priority

Nemám potřebu měnit priority Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) vstoupilo do druhého desetiletí své činnosti. Jeho novým předsedou se stal Ing. Pavel Horák, kterého jsme se zeptali na hlavní záměry týkající se dalšího rozvoje této neziskové, nevládní organizace. [*] Pane...

Kategorie: Různé

Proměny Vysokého Mýta

Proměny Vysokého Mýta Představa o východočeském Vysokém Mýtě dvacátého století se neobejde bez pomyšlení na vojsko. V tomto městě založeném králem Přemyslem Otakarem II. už před rokem 1265, vznikla již ve druhé polovině 18. století první kasárna. Ty největší budovy sloužily k výcviku vojáků. Snad k...

Kategorie: Různé