Archiv pro rubriku: Různé

Filtr

ZASTUPITELSTVA A ODMĚŇOVÁNÍ

V listopadu tohoto roku došlo k faktickému naplnění příslušných ustanovení Ústavy ČR, pojednávajících o územní samosprávě, podle nichž se ČR člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky (VÚSC), spravovanými...

Kategorie: Různé

POTŘEBUJÍ SPOJIT SÍLY

Mezi města, která se připojila k Asociaci Zdravých měst, patří Moravská Třebová. Na zkušenosti z praxe jsme se zeptali místostarostky Ing. Marie Nechutové. [*] Co bylo rozhodující při vstupu vašeho města do Asociace Zdravých měst? Moravská Třebová se přihlásila do asociace v roce 1997. Napojení...

Kategorie: Různé

ZÁKLAD PRO BUDOUCNOST MĚSTA

Původně tvořila dnešní zástavbu Příbrami dvě zcela odděleně se vyvíjející města. Mimo vlastní Pří-bram to byly Březové Hory, typické horní město rozvíjející se kolem hlavních březohorských náměstí. Naproti tomu se samotná Příbram vyvíjela kolem velkoryse založeného hlavního náměstí. Hlavní...

Kategorie: Různé

PŘEVOD MAJETKU

Aby mohly kraje fungovat a mít vlastní majetek, musí jej získat. K tomu dochází zákonem č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. Zákon je velmi věcně koncipován, uveďme však alespoň to základní. Dnem nabytí účinnosti rozhodnutí...

Kategorie: Různé

ZELENÝ BOD

V září tohoto roku získala společnost EKO-KOM od organizace PRO EUROPE licenci k používání značky Zelený bod na území České republiky. Pro naše výrobce, plniče a další producenty obalů nastává stejná situace, kterou znají jejich kolegové ze zemí Evropské unie, a kterou pro ně již stanovuje zákon č....

Kategorie: Různé

PŘIROZENÁ SOUTĚŽ NENÍ NA ŠKODU

Hradec Králové a Pardubice se řadí již dlouhodobě jak svým lidským, tak i hospodářským potenciálem k nejvýznamnějším městům České republiky. Navíc leží v těsné blízkosti a mohou mít proto též obdobné problémy ve své správě. Primátoru Hradce Králové Ing. Oldřichu Vlasákovi a primátoru Pardubic Ing....

Kategorie: Různé

ZATÍM VELKÁ NEZNÁMÁ

Zákon o krajích (krajské zřízení) č. 129/2000 Sb., upravuje s konečnou platností - alespoň do prvních novel - staronový problém, kterým jsou vyšší územní samosprávné celky. Jaký praktický dopad bude mít zřízení krajů na občany, ukáže až čas. Přiblížit dopady právní z pohledu rozboru textu zákona...

Kategorie: Různé

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V JIČÍNĚ

Jičín byl vždy příznivě nakloněn sportu. V těchto tradicích se také snažíme pokračovat. Je ale malým okresním městem a jsme si vědomi našich možností. Proto klademe důraz především na mládežnický a rekreační sport. Aby mohlo dojít k naplnění našich představ, je třeba vytvořit odpovídající podmínky...

Kategorie: Různé

KRAJE SI MUSÍ OHLÍDAT PŮSOBNOST

Veřejnou správu čeká v příštím roce zásadní zlom - počátek fungování krajských úřadů. O krajích, novém způsobu financování i dosažené úrovni v činnosti obcí jsme hovořili s místopředsedkyní ODS a členkou naší redakční rady PhDr. Libuší Benešovou. [*] Nacházíme se v polovině komunálního volebního...

Kategorie: Různé

VLASTNICTVÍ SILNIC

Vláda České republiky svým usnesením č. 784 ze dne 28. července 1999 schválila mimo jiné převod vlastnictví silnic II. a III. třídy ze státu na krajské úřady s převodem působnosti v této oblasti z Ministerstva dopravy a spojů na krajské úřady. Rovněž tak se převedou zřizovatelské funkce k 72...

Kategorie: Různé