Archiv pro rubriku: Různé

Filtr

KOMUNIKAČNÍ MANUÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (2)

Městský úřad v anglickém Yorku vydal skládačku s názvem Zákazník na prvním místě (Několik praktických myšlenek, které by Vám měly pomoci). Zatímco v minulém díle jsme z tohoto letáku přeložili zásady pro telefonování, tentokrát to budou zásadní pravidla pro osobní styk. o Závazná pravidla [*] Vždy,...

Kategorie: Různé

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Počátkem listopadu se v Ústí nad Labem konala již II. mezinárodní konference pod názvem "Občanská společnost a regionální politika EU". Akci, na které se sešli akademičtí i praktičtí odborníci z ČR, Slovenska, Polska a Německa, uspořádala katedra financí a účetnictví Fakulty sociálně ekonomické...

Kategorie: Různé

JE ZÁJEM O BAKALÁŘE?

Od počátku 90. let připravují vysoké školy nejen absolventy magisterského, ale i bakalářského studia. Samotné bakaláře však širší veřejnost i potenciální zaměstnavatelé přijímají s určitou nedůvěrou. Nejinak je tomu u absolventů ekonomických fakult se správním zaměřením, které své posluchače...

Kategorie: Různé

NOVÝ URBIS 2001

V pozměněné podobě se představí 8. ročník mezinárodního veletrhu URBIS 2001, který se bude konat 24.-28. dubna na brněnském výstavišti. Vedle expozic zaměřených na technologie, výrobky a služby pro rozvoj municipalit se zde objeví širší nabídka investičních příležitostí měst a obcí, zejména ve...

Kategorie: Různé

NEOPODSTATNĚNÉ OBAVY

V současné době vznikají bouřlivé diskuze o osudu zaměstnanců předškolních zařízení, škol a školských zařízení zřizovaných obcí. Jde výhradně o školy bez právní subjektivity. Školské odbory tvrdí, že obce nejsou schopny plnit funkci zaměstnavatele a že školství zkolabuje. Obce jsou zřizovateli a...

Kategorie: Různé

SEMINÁŘE PRO INVESTORY

Pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) připravuje pro investory společnost RIORA sérii informačních výstupů zaměřených na revitalizaci panelových staveb. Základem jsou odborné semináře pořádané za účasti představitelů MMR a Státního fondu rozvoje bydlení, které se budou konat v průběhu...

Kategorie: Různé

DO BARTOŠOVIC SE VRACÍ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT (III)

MÍSTNÍ AGENDA 21 Obec Bartošovice na Novojičínsku trpí problémy, které jsou typické pro oblasti bývalých Sudet. Několik spolků se ve spolupráci s radnicí snaží situaci změnit. Využívají při tom principů Místní agendy 21. Po válce došlo v Bartošovicích k odsunu německého obyvatelstva a umělému...

Kategorie: Různé

MAJÍ PROJEKTY, ALE NEMAJÍ PENÍZE

Ve dnech 17.-19. října 2000 se v pražském Kongresovém centru konal již 7. ročník mezinárodní konference a výstavy EEBW: Úspory energie 2000. Toto prestižní fórum pořádala nevládní nezisková organizace SEVEn (Středisko pro efektivní využívání energie), o. p. s., za účasti asi 200 expertů z 20 zemí....

Kategorie: Různé

KOMUNIKACE STÁTNÍ A PODNIKOVÉ SFÉRY

Informační technologie se vyvíjejí směrem od jednotlivých produktů k uceleným službám. Stávají se službou umožňující vykonávat rychleji a efektivněji stále více operací a činností. Technologie a filozofie, označovaná od června 2000 jako NET, se začíná objevovat i v systémech, které byly až...

Kategorie: Různé

PRESTIŽNÍ CENA EVROPSKÉ UNIE

Margot Wallström, předsedkyně komise Evropské unie (EU) pro životní prostředí ocenila 11 měst ze 7 kandidátských zemí na členství v EU za pokrok v ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Cenu nazvanou Město v souladu s požadavky EU 2000 získala i tři města z ČR: Litoměřice, Děčín a Kladno....

Kategorie: Různé