Archiv pro rubriku: Různé

Filtr

REFORMA VEŘEJNÉ SPRÁVY V POLSKU(2)

V minulém čísle jsme publikovali článek zabývající se obecně reformou veřejné správy v Polsku. Tento příspěvek rozebírá působnost a pravomoci okresní samosprávy včetně finančního hospodaření okresu. Okres jako lokální samosprávné společenství má své území. V průměru má 994 km2 (stranou ponecháme...

Kategorie: Různé

TECHNICKOEKONOMICKÁ STUDIE (STUDIE PROVEDITELNOSTI)

Metodika předběžné analýzy projektů se uplatňuje v tzv. předinvestiční (přípravné) fázi vývojového cyklu projektu, popsaného v předcházející části. Obecně předinvestiční fáze zahrnuje následující tři základní kroky: [*] Identifikaci možných projektů, resp. variant, s jejich předběžným vyhodnocením...

Kategorie: Různé

NEJEN MASOVÁ TURISTIKA

REGIONTOUR 2000 Kroje z jižní Moravy, cimbálovka i dudácká kapela, pivo z regionálních pivovarů "na každém rohu" - mezinárodní výstava turistických možností Regiontour 2000 útočila na všechny smysly návštěvníků. Stánky stylizovaly svéráz měst i regionů, které se ve dnech 13.-16. ledna již podeváté...

Kategorie: Různé

INVESTIČNÍ PROJEKT A JEHO ZÁKLADNÍ ASPEKTY

(mezinárodní metodický přístup) ZPRACOVAL Ing. JIŘÍ HERMAN, konzultant Organizace spojených národů pro průmyslový rozvoj (UNIDO) TECON, s. r. o., Praha Komunální a regionální politika a rozvoj jsou neodlučitelně spjaty s různými investičními projekty, jejich předběžným posuzováním, rozhodováním o...

Kategorie: Různé

JAZYKY OTEVÍRAJÍ DVEŘE DO SVĚTA

ŠKOLSTVÍ Výuku cizích jazyků na základních školách provází nemálo problémů. Nejbolavějším je nedostatek plně kvalifikovaných učitelů. A není to zdaleka pouze starost školského rezortu. Čím dřív obecní zastupitelstvo pochopí, že investice "do jazyků" se mu brzy vrátí, tím více získá. Pro příklad...

Kategorie: Různé

DO KALENDÁŘE

24.-26. 2. FOR ARCH ZNOJMO (Znojmo - Sportovní hala) - výstava stavebnictví a bydlení 24.-26. 2. OKNA - DVEŘE - SCHODY (Praha - Výstaviště) - specializovaná výstava oken, dveří, schodů a schodišť, doplňků, součástí a stavebních prvků s tím souvisejících 2.-4. 3. RENOVA (Olomouc - Výstaviště Flora),...

Kategorie: Různé

PŘEČTĚTE SI

V nakladatelství Portál vyšla práce pěti autorů Pedagogika volného času, která poprvé přináší souborný přehled předchozího vývoje, současného stavu i výhledu volného času dětí a mládeže. Publikace je rozčleněna do osmi kapitol: [*] úvodní zamyšlení nad volným časem a působení výchovných institucí v...

Kategorie: Různé

KONZULTAČNÍ DNY

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá bezplatné konzultační dny, zaměřené na metodicko-poradenskou činnost pro obce jako vlastníky bytového fondu a okresní úřady, v otázkách souvisejících s politikou bydlení, správou a provozem bytového fondu včetně nájmu bytů a nebytových prostor a regulace...

Kategorie: Různé

ŠKOLA PRO ÚŘEDNÍKY

Bakaláře i pro radnice a státní správu bude od podzimu připravovat soukromá Vysoká škola finanční a správní (VŠFS) se sídlem v Praze 3. Akreditovaný je 3,5letý studijní program s oborem veřejná správa a veřejné finance a dalšími ekonomickými obory. Škola se nyní chystá na zahájení prvního...

Kategorie: Různé

STAVEBNÍ POZEMKY A ZASTAVĚNÉ PLOCHY STAVBAMI PRO BYDLENÍ

Jednou z významných nových charakteristik polistopadové bytové výstavby je výrazný růst rozloh stavebních pozemků určených pro bytovou výstavbu. Někdejší "norma" 600 m2 pro rodinný dům je nyní v průměru podstatně vyšší a stále se zvyšuje. Roste také zastavěná plocha. V roce 1998 byly dokončeny...

Kategorie: Různé