Archiv pro rubriku: Různé

Filtr

Kde lidé nakupují

Kde lidé nakupují Studie firmy Healey & Baker s názvem Kde lidé nakupují se zaměřila na celoevropský průzkum návyků více než 7100 spotřebitelů z 12 zemí při nakupování potravin a oblečení. Jedná se o výsledky vůbec prvního šetření v ČR a porovnání nákupních zvyklostí Čechů s evropskými...

Kategorie: Různé

Nizozemská tradice

Nizozemská tradice Při rozhodování o zřízení probační a mediační služby v České republice se vycházelo i ze zahraničních zkušeností s alternativními tresty. Států, kde se tato praxe aplikuje, je víc, ale prim zřejmě hraje Nizozemsko. Zde mají tradici alternativních trestů starou už sto let. Začali...

Kategorie: Různé

Krizové situace

Krizové situace V červnu přijal Parlament ČR důležité zákony v oblasti obrany a bezpečnosti státu: zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném systému, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, (krizový zákon) a zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy. Tyto zákony se...

Kategorie: Různé

Regionservis

Regionservis Ve dnech 6.-9. března proběhne v Praze na Strahově (v hotelu Coubertin) zahajovací seminář komplexního programu Regionservis s názvem Řízení a reforma veřejné správy. Svým obsahem i formou je zaměřen především na aktuální požadavky hejtmanů a ředitelů krajských úřadů, primátorů,...

Kategorie: Různé

Nemocnice jako firma

Nemocnice jako firma Nemocnice s poliklinikou v Přerově spolu s nemocnicemi ve Valašském Meziříčí, Fakultní nemocnicí v Ostravě a zčásti i s Fakultní nemocnicí v Motole byly vybrány pro realizaci projektu Národního vzdělávacího fondu, financovaného v rámci Evropské unie z projektu Phare - Rozvoj...

Kategorie: Různé

Ministerstvo upřesňuje kompetence

Ministerstvo upřesňuje kompetence Reforma veřejné správy se dotýká také resortu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (MPSV). Jedná se o přesun kompetencí, které dosud ministerstvo vykonávalo, na krajské úřady. O některých změnách v oblasti sociálních služeb jsme hovořili s...

Kategorie: Různé

Kontroly jsou namátkové

Kontroly jsou namátkové Někteří "turisté" z okolních zemí využívají návštěvu České republiky i k tomu, že k nám vozí pytle s odpadem a vyhazují je u příkopů nebo na jiných místech příhraničních měst a obcí. Tyto černé skládky pak musí příslušný městský nebo obecní úřad likvidovat na své náklady. Na...

Kategorie: Různé

Začíná se u nejmenších dětí

Začíná se u nejmenších dětí Po zkušenostech z minulých let zůstává prioritou protidrogové politiky v Městské části Praha 2 udržení dosavadní sítě služeb postiženým a vzájemné propojení osvědčených projektů. Jsou zahrnuty i ve schváleném Programu prevence drogových závislostí a související...

Kategorie: Různé

Rozšíření činnosti

Rozšíření činnosti V souvislosti s postupným přechodem pravomocí a kompetencí na krajské orgány, mimo jiné i v oblasti životního prostředí, chceme poskytnout nově zvoleným krajským zastupitelům základní informace o činnosti Státního fondu životního prostředí České republiky (SFŽP ČR). Fond byl...

Kategorie: Různé

Novinky na urbisu

Novinky na urbisu Od 24. do 28. dubna 2001 se na brněnském výstavišti koná 8. ročník veletrhu URBIS, tentokrát však ve zcela nové podobě. Zájem zahraničních investorů o Českou republiku roste a zvyšuje se i zájem českých měst a obcí získat a umístit zahraniční investice. Nově koncipovaný veletrh...

Kategorie: Různé