Archiv pro rubriku: Různé

Filtr

SPOLEČNÁ DEVÍZA

VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE OBEC SENIORŮM Město Šternberk klade velký důraz na zlepšování podmínek života seniorů nejen po stránce zdravotní a sociální, ale i v oblasti rekreačního a kulturního vyžití. Koncepce sociální politiky Šternberka byla přijata v roce 1992 a je po dopracování součástí programového...

Kategorie: Různé

ZDROJE INFORMACÍ PRO FINANČNÍ ANALÝZU

Pro analýzu budoucího finančního a ekonomického chování projektu je třeba disponovat informacemi o budoucím, očekávaném vývoji nákladů investičních i provozních, tržbách, případně provozního kapitálu a zdrojích financování. Z těchto informací (plus ještě zdanění a možné úlevy) je třeba získat...

Kategorie: Různé

ÚNĚTICE OŽÍVAJÍ

O současných Úněticích nelze tvrdit, že jsou jenom místem, odkud se vyjíždí za prací většinou do Prahy a kde se po návratu všichni lidé uzavírají do svých domů. Obec v posledních letech ožívá. Psal se rok 1994, kdy první nadšenci, mezi které stále patří starosta Ing. Vladimír Vytiska, spontánně...

Kategorie: Různé

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Metodika, resp. terminologie UNIDO rozlišuje analýzu finanční a ekonomickou. Finanční (též komerční) analýza se zabývá projektem z hlediska investora, podnikatele, resp. banky jako zdroje úvěrů, zatímco pod pojmem ekonomická analýza se rozumí pohled národohospodářský, tedy analýza vlivů projektu na...

Kategorie: Různé

REFORMA VEŘEJNÉ SPRÁVY V POLSKU(2)

V minulém čísle jsme publikovali článek zabývající se obecně reformou veřejné správy v Polsku. Tento příspěvek rozebírá působnost a pravomoci okresní samosprávy včetně finančního hospodaření okresu. Okres jako lokální samosprávné společenství má své území. V průměru má 994 km2 (stranou ponecháme...

Kategorie: Různé

TECHNICKOEKONOMICKÁ STUDIE (STUDIE PROVEDITELNOSTI)

Metodika předběžné analýzy projektů se uplatňuje v tzv. předinvestiční (přípravné) fázi vývojového cyklu projektu, popsaného v předcházející části. Obecně předinvestiční fáze zahrnuje následující tři základní kroky: [*] Identifikaci možných projektů, resp. variant, s jejich předběžným vyhodnocením...

Kategorie: Různé

NEJEN MASOVÁ TURISTIKA

REGIONTOUR 2000 Kroje z jižní Moravy, cimbálovka i dudácká kapela, pivo z regionálních pivovarů "na každém rohu" - mezinárodní výstava turistických možností Regiontour 2000 útočila na všechny smysly návštěvníků. Stánky stylizovaly svéráz měst i regionů, které se ve dnech 13.-16. ledna již podeváté...

Kategorie: Různé

INVESTIČNÍ PROJEKT A JEHO ZÁKLADNÍ ASPEKTY

(mezinárodní metodický přístup) ZPRACOVAL Ing. JIŘÍ HERMAN, konzultant Organizace spojených národů pro průmyslový rozvoj (UNIDO) TECON, s. r. o., Praha Komunální a regionální politika a rozvoj jsou neodlučitelně spjaty s různými investičními projekty, jejich předběžným posuzováním, rozhodováním o...

Kategorie: Různé

JAZYKY OTEVÍRAJÍ DVEŘE DO SVĚTA

ŠKOLSTVÍ Výuku cizích jazyků na základních školách provází nemálo problémů. Nejbolavějším je nedostatek plně kvalifikovaných učitelů. A není to zdaleka pouze starost školského rezortu. Čím dřív obecní zastupitelstvo pochopí, že investice "do jazyků" se mu brzy vrátí, tím více získá. Pro příklad...

Kategorie: Různé

DO KALENDÁŘE

24.-26. 2. FOR ARCH ZNOJMO (Znojmo - Sportovní hala) - výstava stavebnictví a bydlení 24.-26. 2. OKNA - DVEŘE - SCHODY (Praha - Výstaviště) - specializovaná výstava oken, dveří, schodů a schodišť, doplňků, součástí a stavebních prvků s tím souvisejících 2.-4. 3. RENOVA (Olomouc - Výstaviště Flora),...

Kategorie: Různé