Archiv pro rubriku: Různé

Filtr

ODBORNÉ ZÁZEMÍ

Český ekologický ústav je státní příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí. Poskytuje odbornou podporu a zázemí pro výkon státní správy v oblasti ochrany životního prostředí. Jednotlivá oddělení (centra) vyvíjejí činnost v odborných oblastech. Informační centrum o odpadech a...

Kategorie: Různé

JAK ZVOLIT VHODNÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Městské informační systémy (MIS) jsou svébytnou součástí informačních systémů a slouží pro podporu administrativy v městských a obecních úřadech. Význam dobře fungujícího MIS je pro dnešní města a obce nenahraditelný. Zabezpečuje centrální správu dat městského úřadu včetně jejich bezpečného...

Kategorie: Různé

Efektivnost projektu jako investice

Efektivnost projektu jako investice spočívá ve schopnosti projektu svými výnosy v přijatelném čase uhradit vynaložené investiční náklady a danou investici dále zhodnotit. Zde již záleží pouze na peněžních tocích souvisejících s provozem, tedy na tom, jak projekt dokáže generovat výnosy, a to nejen...

Kategorie: Různé

VLIV STRATEGIE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Základním koncepčním dokumentem regionální politiky v České republice je Strategie regionálního rozvoje ČR. Tento dokument byl vypracován na základě vládního usnesení č. 235/98, o zásadách regionální politiky, na období zhruba do roku 2010. Výsledným cílem přípravy tohoto materiálu je především...

Kategorie: Různé

MIKROREGION PODLUŽÍ SPOLÉHÁ NA SPOLUPRÁCI

Počátkem loňského roku se sedm sousedních obcí ležících v okrese Břeclav rozhodlo intenzivněji spolupracovat a řešit společné problémy společnými silami. Představitelé obcí Hrušky, Kostice, Lanžhot, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Tvrdonice a Týnec založili dobrovolný svazek obcí s názvem...

Kategorie: Různé

Finanční životaschopnost projektu

Finanční životaschopnost projektu je obecně schopnost projektu v reálném čase finančně pokrýt veškeré svoje závazky (investiční nebo provozní náklady, dluhovou službu apod.), bez ohledu na charakter a původ použitých finančních prostředků, zdrojů. Ty tedy mohou být jak vnitřní (zejména tržby za...

Kategorie: Různé

URBIS POSEDMÉ

Veletrh pro města a obce URBIS 2000 se letos uskuteční již posedmé. Ve dnech 16.-20. dubna se společně s Mezinárodním stavebním veletrhem IBF, veletrhem technických zařízení budov SHK BRNO a logistickým veletrhem INTRAMA podělí o prostor brněnského výstaviště. URBIS je skutečně veletrhem pro...

Kategorie: Různé

Řízení a správa – krátce

Ve stručnosti se podíváme na stránky dvou ministerstev. Prvním z nich je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s adresou www.msmt.cz. Z titulní nabídky upozorňujeme především na následující položky: Informační stránka - najdeme zde mimo jiné oddíl Informace, pokyny a věstníky s velkým...

Kategorie: Různé

ZÁKLADNÍ STRUKTURA FINANČNÍ ANALÝZY

Při finanční analýze projektu lze obvykle rozlišit dvě základní hlediska: hledisko čistě finanční životaschopnosti projektu a hledisko efektivnosti projektu jako investice. I když obě hlediska využívají peníze jako základní prostředek vyjádření sledovaných parametrů a jsou těsně propojena, jejich...

Kategorie: Různé

MUSÍME SE UMĚT POSTARAT

V prosinci loňského roku ministr práce a sociálních věcí, pověřený i řízením Ministerstva zdravotnictví Vladimír Špidla navštívil okres Hodonín, kde si prohlédl Domov důchodců v Hodoníně a navštívil Ústav sociální péče pro děti a mládež a Výrobní družstvo invalidů Kyjovan v Kyjově. Při této...

Kategorie: Různé