Archiv pro rubriku: Správa a rozvoj

Filtr

Sociální bydlení a jeho trendy

Ekonomická recese prohloubila i potíže se zajištěním sociálního bydlení. Stát dosud nevytvořil odpovídající finanční nástroje pro změnu v této oblasti a samosprávy obvykle nemají zájem či dostatek peněz řešit situaci komplexně. Třístupňový koncept sociálního bydlení tuto »komplexnost« nabízí. Záležet však bude i na tom, jak se jej chopí samotné obce...

Kategorie: Správa a rozvoj

Novela loterijního zákona není ideální, ale pomohla by

Po několika letech bojů s nekontrolovatelně a nebezpečně bujícím hazardem, zejména v inovované podobě videoterminálů, se podařilo dosáhnout alespoň částečného úspěchu. Obce na tom mají nemalou zásluhu. Hazard má pochopitelně větší zázemí ve velkých městech, ale to neznamená, že trápí méně i města menší. Položili jsme jejich starostkám a starostům...

Kategorie: Správa a rozvoj

Projekt NAPSI spolu! je výzvou ke změně i obcím a městům

Národní akční plán sociální inkluze není v současnosti právě funkčním dokumentem, který by obcím pomáhal řešit jejich lokální potřeby. Upřímně řečeno, kolik úředníků a politiků o něm vůbec někdy slyšelo? Pět neziskových organizací však problematika sociálního začleňování nenechala chladnými.

Kategorie: Správa a rozvoj

Školka s dotací do dvou měsíců

Malá obec Karlík v okrese Praha-západ se rozhodla řešit nedostatek volných míst v mateřské škole novou netradiční technologií. Veškeré diskuse o různých variantách nakonec rozhodly dva hlavní ukazatele - cena a rychlost výstavby. Volba padla na modulární systém.

Kategorie: Správa a rozvoj

Nejčastější chyby ve smlouvě o dílo

Smlouva o dílo je samostatně upravena jak v občanském, tak v obchodním zákoníku. Úprava v obou zákonících je v převážné míře dispozitivní, což znamená, že smluvní strany si mohou podmínky svého vzájemného vztahu ve smlouvě upravit odlišně od zákona. Ustanovení zákona se pak použijí pouze v případě, že úprava některých...

Kategorie: Správa a rozvoj

Péče o památky je v Berouně součástí snahy o rozvoj města

»Získání titulu Historické město roku 2009 nám pomůže k postupnému naplnění základní myšlenky Strategického plánu rozvoje města Beroun, která zní: Beroun - město cestovního ruchu,« konstatuje starosta města MUDr. Jiří Besser. »Nejvíce si však cením toho, že se v našem městě lidem dobře žije a ti ostatní se sem rádi...

Kategorie: Správa a rozvoj