Archiv pro rubriku: Správa a rozvoj

Filtr

Pitná voda pro obce – nejnovější trendy

Vstup České republiky do Evropské unie s sebou přinesl závazek zlepšit kvalitu a dostupnost jak čistíren odpadních vod, tak úpraven vod pitných. Zvyšují se tak nároky na investice do nových i stávajících zařízení, kladou se vyšší požadavky na intenzifikaci procesu úpravy vody a zavádění nových technologií.

Kategorie: Správa a rozvoj

Co s nebezpečným azbestem?

Značné množství budov stavěných ve druhé polovině 20. století obsahuje rakovinotvorný azbest. Dnes je jeho používání zakázáno a měl by se postupně odstraňovat. Vzhledem k obrovskému rozšíření výrobků obsahujících tuto látku je to nemalý problém.

Kategorie: Správa a rozvoj

Poukázky místo peněz příjemci dávek moc nevítají

Tři pražské městské části poskytují letos část sociálních dávek formou poukázek. I když je na hodnocení ještě brzo, už krátkodobé poznatky naznačují, že je to krok správným směrem. Mnoha klientům, kteří poukázky dostávají místo peněz, se ovšem nová praxe příliš nezamlouvá.

Kategorie: Správa a rozvoj

Pro milovníky přírody

Encyklopedie listnatých stromů a keřů (autor Petr Horáček, nakladatelství Computer Press, a. s.) na bezmála 750 stranách popisuje přes 4500 druhů, poddruhů a kultivarů listnatých dřevin, které se vyskytují v zahradách, parcích a ve volné přírodě našich zeměpisných šířek. Text doprovází více než...

Kategorie: Správa a rozvoj

Ojedinělý způsob podpory rozvoje veřejné zeleně ve městech

Již před rokem jsme vás v Moderní obci informovali o nové naději pro veřejnou zeleň. Nadace PROMĚNY, která v této oblasti působí od ledna 2006, podporuje vznik nových parkových ploch ve městech a obnovu těch v minulosti zanedbaných. Nadační projekty pomáhají vytvořit parky, které respektují historickou paměť místa a současně...

Kategorie: Správa a rozvoj

Program Panel nabízí novou záruku

Usnadnit financování komplexních oprav bytových domů postavených panelovou technologií nebo bytových domů postavených v některé z typizovaných konstrukčních soustav je cílem programu Panel, který nabízí Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. (ČMZRB). Jak uvedl její generální ředitel...

Kategorie: Správa a rozvoj