Archiv pro rubriku: Správa a rozvoj

Filtr

Města se už začínají bránit nekoordinované bytové výstavbě

Satelitní městečka i nová bytová výstavba uvnitř měst poznamenaly naši krajinu dříve nepoznaným, většinou nepříliš šťastným způsobem. Mnohá města se snaží, byť se zpožděním, ale přece, zachránit, co se ještě dá. Jedním z nich jsou Roztoky u Prahy, s jejichž starostkou Ing. arch. Olgou Vavřínovou jsme na toto téma hovořili.

Kategorie: Správa a rozvoj

Jak zadávat stavební práce

Orgány obce často stojí před úkolem sjednat se stavebními podnikateli uskutečnění stavebních prací. Nejde-li o veřejnou zakázku, kde platí přísné podmínky zákona, bývá pravidlem, že obecní úřad vyzve několik dodavatelů k podání nabídek (včetně návrhů smluv) a z nich vybírá tu optimální. Jde-li o...

Kategorie: Správa a rozvoj

"Společná zařízení" v režii obcí

Velký dar, ale i velký závazek. Tak lze podle předsedy Českomoravské komory pro pozemkové úpravy Ing. Mojmíra Procházky označit fakt, že obce dostávají zdarma do svého vlastnictví tzv. společná zařízení, která byla na jejich katastrech vybudována v rámci komplexních pozemkových úprav zcela hrazených státem.

Kategorie: Správa a rozvoj

Čistota a pořádek? Z cizího krev neteče

Pořádek v obcích, ve městech a v jejich okolí je určitě na vyšší úrovni než kdysi, ale stále je co zlepšovat. Stejně tak platí, že investice do čistoty stojí nemalé peníze ze společné pokladny, což si někteří občané vůbec nepřipouštějí, a podle toho se chovají.

Kategorie: Správa a rozvoj

Královna mezi polními cestami

Vítězství v kategorii Opatření ke zpřístupnění pozemků celostátní soutěže Nejlepší projekty prospěšné pro naši krajinu, jejíž první ročník letos vyhlásila Českomoravská komora pro pozemkové úpravy ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR a jeho Ústředním pozemkovým úřadem, získala polní cesta v katastrálním území obce Skřípov na Prostějovsku.

Kategorie: Správa a rozvoj

Petr Parléř letos pomohl Přerovu

O tom, že veřejnost bývá citlivá na změny týkající se veřejné zeleně, se nedávno přesvědčili i v Přerově. Architektonická studie, která řešila úpravy tamního náměstí Svobody a jako nejlepší jí v soutěži o Cenu Petra Parléře dali svůj hlas odborníci, naopak příliš nepřesvědčila místní občany.

Kategorie: Správa a rozvoj

Není pasport jako pasport

Pokud je pasport místních komunikací zpracován ryze účelově pouze proto, aby byl "naplněn zákon", pak jeho praktický dopad na správu obce bývá minimální. Odtud podle Ing. Miroslava Šikuly ze společnosti MK Consult, v. o. s., pramení menší zájem územních samosprávných celků pořizovat si tuto dokumentaci. Zejména malá sídla ji často...

Kategorie: Správa a rozvoj