Archiv pro rubriku: Správa a rozvoj

Filtr

Proměně návsi pomůže i spořitelna

Na návsi v Kozojedech na Plzeňsku je hodně co zlepšovat. Není tam dořešena bezpečnost dětí při cestě do školy, parkování nemá žádný řád, chybí i možnost jen tak si sousedsky posedět a náves neskýtá ani příliš dobré zázemí pro tradičně pořádané akce. Jenže letos se tam vše začne měnit k...

Kategorie: Správa a rozvoj

Čím si bohdanečtí strážníci získali prestiž?

Má existence obecních policií v současnosti své oprávnění? Příklad Městské policie v Lázních Bohdanči potvrzuje, že ano. Záleží ale mj. na tom, jakou dostávají podporu od samosprávných orgánů obce - ať již ekonomickou nebo morální; nakolik jsou jejich členové iniciativní a dokáží si získat důvěru veřejnosti, a to nejen postihy,...

Kategorie: Správa a rozvoj

Přechodné období stále trvá, ale…

Zhruba před rokem mělo skončit přechodné období, kdy měly obce s rozšířenou působností a kraje opustit administrativní objekty po bývalých okresních úřadech a postavit svá vlastní sídla. O tom, jak vypadá současná situace, jsme hovořili s Ing. Kateřinou Eyerovou, která je pověřena zastupováním vedoucí oddělení Veřejné správy Úřadu pro zastupování...

Kategorie: Správa a rozvoj

Jak rychle stanovit hodnotu nemovitého majetku v území

Od roku 1997, kdy povodně postihly asi 5 % území ČR, jsou investice veřejného sektoru do protipovodňových opatření stále aktuální. Ochranná opatření jsou ale finančně náročná, proto je třeba jejich ekonomickou rentabilitu posuzovat v kontextu výše potenciální povodňové škody. Způsob, jak ocenit majetek zničený povodní, již existuje.

Kategorie: Správa a rozvoj

Nové knihy

Daň z přidané hodnoty 2008, ÚZ č. 632 (176 stran, cena 63 Kč včetně DPH, redakční uzávěrka 1. 11. 2007): V rámci zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů se významně mění zákon o DPH (30 změn), mj. stoupne sazba DPH z 5 % na 9 %, do základu daně se zahrnují...

Kategorie: Správa a rozvoj

Participace a partnerství? Na místní úrovni vítaný impulz

Občan má právo účastnit se voleb. Má ale i další možnosti, jak ovlivnit rozhodování zastupitelských orgánů? Jsou představitelé veřejné správy a samosprávy ochotni umožnit občanům, aby se mohli podílet na důležitých rozhodnutích? A mají o to občané vůbec zájem? Podobné otázky si klade probíhající výzkumný projekt Sociologického ústavu Akademie věd...

Kategorie: Správa a rozvoj