Archiv pro rubriku: Správa a rozvoj

Filtr

Více peněz? Snad příští rok

Odpovědnost za stav techniky dobrovolných hasičů mají obce, kterým prostředky na její modernizaci chybějí. Proto jim Ministerstvo vnitra ČR v souladu se zákonem č. 133/1987 Sb., o požární ochraně a pozdějších předpisů poskytuje dotace. Neinvestiční dotace Neinvestiční dotace mohou dostat vybrané...

Kategorie: Správa a rozvoj

Hejtman chválil chválenické hasičky

Hejtman Plzeňského kraje Petr Zimmermann se v dubnu setkal s mistryněmi České republiky v požárním sportu 2003 a jejich trenérem Karlem Nolčem. Hejtman popřál vítěznému družstvu žen Sboru dobrovolných hasičů ve Chválenicích (necelých 550...

Kategorie: Správa a rozvoj

Odborná příprava v Lázních Bohdaneč

Institut ochrany obyvatelstva je od roku 2000 součástí Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR). Působí pro vědecko-výzkumnou, vzdělávací, výcvikovou a informační činnost ve věcech civilního nouzového plánovaní, krizového řízení, Integrovaného...

Kategorie: Správa a rozvoj

Hasiči pomohou městu, město zase jim

Před branou horažďovického zámku drží ochrannou ruku svatý Florian, patron všech hasičů. A když krajinou zazní hóóóřííí a v Horažďovicích se rozezní siréna, je signálem k výjezdu pro profesionální, ale mnohdy i pro dobrovolný hasičský sbor. Tyto dva sbory zde spolupracují už hezkou řádku let.

Kategorie: Správa a rozvoj

Kompletní průvodce problematikou obcí

Meritum Obce 2004 (vydavatel publikace ASPI Publishing, s. r. o., v Praze) obsahuje srozumitelný výklad oblastí, které představitelé obcí v praxi řeší, a to ve znění předpisů pro rok 2004. Celá problematika je rozdělena do devíti částí - Obce, Kraje, Majetek obce, Daně a místní poplatky,...

Kategorie: Správa a rozvoj

ISSS – brána do Evropské unie

Ve dnech 29. a 30. března se v královéhradeckém kongresovém centru ALDIS uskutečnila konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) - maratón přednášek, diskusních setkání a workshopů zaměřených na aplikaci nejen internetu, ale všech dostupných informačních technologií v prostředí veřejné správy.

Kategorie: Správa a rozvoj

Šance pro mnohé viníky

Trest obecně prospěšných prací je u nás zaveden od roku 1996. Jeho cílem je nalézt konstruktivní řešení trestného činu, jež zohlední nejen potřeby a možnosti pachatele, ale také zájem poškozeného a komunity, kde k trestnému činu došlo.

Kategorie: Správa a rozvoj