Archiv pro rubriku: Správa a rozvoj

Filtr

ISSS – brána do Evropské unie

Ve dnech 29. a 30. března se v královéhradeckém kongresovém centru ALDIS uskutečnila konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) - maratón přednášek, diskusních setkání a workshopů zaměřených na aplikaci nejen internetu, ale všech dostupných informačních technologií v prostředí veřejné správy.

Kategorie: Správa a rozvoj

Šance pro mnohé viníky

Trest obecně prospěšných prací je u nás zaveden od roku 1996. Jeho cílem je nalézt konstruktivní řešení trestného činu, jež zohlední nejen potřeby a možnosti pachatele, ale také zájem poškozeného a komunity, kde k trestnému činu došlo.

Kategorie: Správa a rozvoj

Letos se bude opět převádět majetek

Jak jsme již v našem časopise několikrát psali, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových právně zastupuje stát v řízeních týkajících se státního majetku. Méně se však ví, že jeho další rozsáhlou činností je vlastní péče o majetek státu.

Kategorie: Správa a rozvoj

Škola klade důraz na zpětnou vazbu

Požadavky na pracovníky veřejné správy se stále zvyšují. Jednou z vysokých škol, která se přípravě úředníků pro státní správu a samosprávu cílevědomě věnuje, je soukromá Vysoká škola finanční a správní v Praze, o. p. s. O rozhovor jsme požádali vedoucí katedry veřejné správy a práva JUDr. Markétu Štalmachovou.

Kategorie: Správa a rozvoj

Portál veřejné správy tvoří šest sekcí

Portál veřejné správy na internetové adrese www.portal.gov.cz začalo připravovat Ministerstvo informatiky zhruba před rokem. Za tu dobu prošel projekt rozsáhlým vývojem, na němž spolupracovali jak zástupci veřejné správy, tak řada zkušených soukromých firem.

Kategorie: Správa a rozvoj

Konference IMPA2004 ukázala trendy

Již třetí ročník konference IMPA2004 (Information Management of Public Administration - Informační management ve veřejné správě) se počátkem února uskutečnil v kongresovém centru Darovanský dvůr poblíž Plzně. Během konference byl slavnostně uveden do provozu česko-německý přeshraniční hospodářský portál Regioport.

Kategorie: Správa a rozvoj

Jak může fungovat penzion

Už desátým rokem v Náměšti nad Oslavou funguje jako zařízení města Domov - penzion pro důchodce (DPD). Nadace pro výstavbu penzionů pro seniory s komplexními službami jej považuje za u nás stále ojedinělý příklad spolupráce státu, města i soukromých subjektů při financování takového typu stavby....

Kategorie: Správa a rozvoj