Archiv pro rubriku: Správa a rozvoj

Filtr

Potřebujeme "novou školu"?

Jestliže se podaří dotáhnout do konce projekt, na kterém už několik let pracuje Výzkumný ústav pedagogický v Praze spolu s pedagogy vybraných škol - a pokud pro jeho realizaci vytvoří ministerstvo školství spolu s legislativci potřebné podmínky - mohlo by...

Kategorie: Správa a rozvoj

Malé obce a výkon veřejné správy

Každá reforma územní veřejné správy, k níž došlo v evropských zemích, musela odpovědět na otázku Jak zvýšit efektivnost činnosti malých obcí při výkonu veřejné správy a umožnit jim lépe plnit základní poslání obcí - péči o všestranný rozvoj jejich území a o potřeby jejich občanů.

Kategorie: Správa a rozvoj

Na prvním místě je využití průmyslové zóny

Valašské Meziříčí leží na soutoku Rožnovské a Vsetínské Bečvy. První zmínka o něm je již v roce 1297 a městem se stává o 80 let později. Odedávna se tam dařilo řemeslům, později průmyslu a obchodu. Významnou místní šlechtou byli Žerotínové. Renesanční zámek, který postavili, je dnes nejrozsáhlejší kulturní památkou v...

Kategorie: Správa a rozvoj

Nabídka pro neplatiče: Generální pardon

Je pouze málo obcí, které nemají potíže s neplatiči nájemného. Výjimkou nejsou ani Pardubice. Během let se v nich daná otázka stala velice ožehavou. Svědčí o tom mj. fakt, že k 31. květnu 2003 dluhy na nájemném, včetně plateb za služby spojené...

Kategorie: Správa a rozvoj

Zkušenosti Prahy 6 s antisprejovým programem

S vandalstvím v podobě graffiti se potýkají ve větší či menší míře téměř všechna města. Radnice se snaží tomuto problému čelit různě. Městská část Praha 6 se rozhodla pro způsob spočívající v okamžitém odstraňování sprejerských nátěrů.

Kategorie: Správa a rozvoj