Archiv pro rubriku: Správa a rozvoj

Filtr

Odborná příprava v Lázních Bohdaneč

Institut ochrany obyvatelstva je od roku 2000 součástí Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR). Působí pro vědecko-výzkumnou, vzdělávací, výcvikovou a informační činnost ve věcech civilního nouzového plánovaní, krizového řízení, Integrovaného...

Kategorie: Správa a rozvoj

Hasiči pomohou městu, město zase jim

Před branou horažďovického zámku drží ochrannou ruku svatý Florian, patron všech hasičů. A když krajinou zazní hóóóřííí a v Horažďovicích se rozezní siréna, je signálem k výjezdu pro profesionální, ale mnohdy i pro dobrovolný hasičský sbor. Tyto dva sbory zde spolupracují už hezkou řádku let.

Kategorie: Správa a rozvoj

Kompletní průvodce problematikou obcí

Meritum Obce 2004 (vydavatel publikace ASPI Publishing, s. r. o., v Praze) obsahuje srozumitelný výklad oblastí, které představitelé obcí v praxi řeší, a to ve znění předpisů pro rok 2004. Celá problematika je rozdělena do devíti částí - Obce, Kraje, Majetek obce, Daně a místní poplatky,...

Kategorie: Správa a rozvoj

ISSS – brána do Evropské unie

Ve dnech 29. a 30. března se v královéhradeckém kongresovém centru ALDIS uskutečnila konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) - maratón přednášek, diskusních setkání a workshopů zaměřených na aplikaci nejen internetu, ale všech dostupných informačních technologií v prostředí veřejné správy.

Kategorie: Správa a rozvoj

Šance pro mnohé viníky

Trest obecně prospěšných prací je u nás zaveden od roku 1996. Jeho cílem je nalézt konstruktivní řešení trestného činu, jež zohlední nejen potřeby a možnosti pachatele, ale také zájem poškozeného a komunity, kde k trestnému činu došlo.

Kategorie: Správa a rozvoj

Letos se bude opět převádět majetek

Jak jsme již v našem časopise několikrát psali, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových právně zastupuje stát v řízeních týkajících se státního majetku. Méně se však ví, že jeho další rozsáhlou činností je vlastní péče o majetek státu.

Kategorie: Správa a rozvoj

Škola klade důraz na zpětnou vazbu

Požadavky na pracovníky veřejné správy se stále zvyšují. Jednou z vysokých škol, která se přípravě úředníků pro státní správu a samosprávu cílevědomě věnuje, je soukromá Vysoká škola finanční a správní v Praze, o. p. s. O rozhovor jsme požádali vedoucí katedry veřejné správy a práva JUDr. Markétu Štalmachovou.

Kategorie: Správa a rozvoj