Archiv pro rubriku: Téma měsíce

Filtr

Nervový systém mezi městy a obcemi

Letošní mezinárodní konference Internet ve státní správě a samosprávě byla z mnoha důvodů mimořádně významná, a to nejen rekordní účastí, jež předčila veškerá očekávání. Přítomných téměř třináct stovek účastníků zahrnovalo i zahraniční delegáty a účastníci tak měli možnost porovnávat vývoj...

Kategorie: Téma měsíce

Jak přiblížit úřad občanům

Světové hospodářství prochází procesem přechodu od převážně průmyslové společnosti směrem ke společnosti informační. Jeho výsledek bývá označován jako nová ekonomika. Evropa však do digitálního věku nepostupuje dostatečně rychle. Evropská komise proto přišla s politickou iniciativou eEurope -...

Kategorie: Téma měsíce

Foresta bodovala

Konference Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové přinesla i vyhlášení výsledků soutěže "Geoaplikace roku 1999", jež skončila velkým úspěchem pro firmu Foresta SG, a. s. Soutěž byla vyhlášena Českou asociací pro geoinformace (CAGI) spolu s Ministerstvem vnitra ČR a Svazem měst a...

Kategorie: Téma měsíce

Digitální město

Klíčovým faktorem úspěšnosti jakékoliv aktivity je způsob, rychlost, kvalita zpracování a vyhodnocování informací. Žijeme v informační éře bez ohledu na to, zda se to někomu líbí nebo ne. Bohatství je v současnosti vytvářeno distribuovanými znalostmi - programy a koncepty, které jsou...

Kategorie: Téma měsíce

Informace a efektivnost

Recenze Nakladatelství GRADA Publishing začíná svoji novou knižnici realizovanou společnou aktivitou České i Slovenské společnosti pro systémovou integraci dílem nadmíru potřebným a aktuálním. V oblasti ekonomických věd se velmi často setkáváme s bohatými teoriemi zahrnujícími nepotřebné množství...

Kategorie: Téma měsíce

Komunikace a partnerství

Předpokladem procesního přístupu ve veřejné správě je, že všichni mají zájem spolupracovat a jsou ochotni podrobit se průběžné kontrole. Cílem je snaha společně řešit problémy a přemýšlet nad zlepšováním poskytovaných služeb a integrovaných produktů. Při tom se nemůžeme obejít bez informací....

Kategorie: Téma měsíce

Návštěva úřadů z pohledu výzkumu

Preference občanů se mění s ohledem na věk, vzdělání i velikost obce Stalo se samozřejmostí naříkat na neochotu úředníků veřejné správy, špatnou organizaci, zbytečnou ztrátu času občanů při jednání s úřady. Jaká je však skutečnost? Kolikrát za rok asi průměrný člověk přijde do styku s úřady, z...

Kategorie: Téma měsíce

Výzva k založení asociace

Od platnosti zákona o odpadech uplynuly již dva roky. Navzdory tomu se jeho záměry v praxi nenaplnily. Důvody spočívají ve vágních a naprosto nedostatečných dikcích této právní normy. Základním problémem je výběr finančních prostředků od občanů na úhradu nákladů spojených s využitím a likvidací...

Kategorie: Téma měsíce

Centrální zásobování plynem

Dnes snad již nikdo nepochybuje o výhodách plynu při vytápění, vaření, ohřevu teplé užitkové vody... Využíváním tohoto média, zejména zemního plynu, nepoškozujeme životní prostředí, získáváme pohotový zdroj energie, kterou můžeme odebírat, když ji opravdu potřebujeme, nevznikají žádné odpady jako...

Kategorie: Téma měsíce