Archiv pro rubriku: Téma měsíce

Filtr

PPP projekty v municipální sféře

V praxi se stále přesvědčujeme o tom, že ne všichni přesně vědí, co partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP - Public Private Partnesrhip) konkrétně znamená. A zejména kdy a za jakých podmínek je ten či onen projekt vhodný k tomu, aby se uskutečnil právě touto formou.

Kategorie: Téma měsíce

K dobrým trhům patří i cyklostojany

Návštěvníci trhů často využívají jako dopravní prostředek jízdní kola, je tedy důležité zajistit relativně bezpečný způsob uložení kola. Z ulic by měla zmizet kola uzamčená k dopravnímu značení nebo k zábradlí, často totiž brání pohybu jiných dopravních prostředků a chodců. Při výběru stojanu...

Kategorie: Téma měsíce

Místní sektorové dohody jako nástroj cíleného rozvoje obcí

Obce jsou základním stavebním článkem při naplňování sociální politiky v oblasti sociálních služeb či sociální práce. Výraznou samosprávnou roli však hrají také v podpoře zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob a s tím související eliminaci disparit na trhu práce (srovnání nabídky pracovní síly na území obce /spádové oblasti s poptávkou po ní).

Kategorie: Téma měsíce