Archiv pro rubriku: Životní prostředí

Filtr

Střed města si oddechl od těžkých vozidel

Jihočeská metropole v letošním ročníku soutěže Zklidňování dopravy ve městech a obcích získala prvenství za program postupného zklidňování dopravy v centru. Tímto řešením však město pouze částečně eliminuje dluh, který vůči němu má stát svými odklady na vybudování obchvatu pro tranzitní dopravu.

Kategorie: Životní prostředí

Pardubice: Těžko co vytknout

Rekonstrukce původně čtyřpruhové směrově nerozdělené městské třídy procházející náměstím je unikátním příkladem zklidňování dopravy na dopravně významné místní komunikaci (intenzita provozu zhruba 20 tisíc vozidel za den). Dřívější nedělený čtyřpruh o šířce 15 m byl rekonstruován na uspořádání...

Kategorie: Životní prostředí

Grygov: Střízlivý standard

Původní projekt počítal s prostou obnovou a byl poplatný dřívějším názorům na uspořádání komunikací - široká vozovka (okolo 9 m) na úkor bočních prostorů, chodníků a zeleně. Díky osobnímu nasazení pana starosty, který se mj. inspiroval i zdařilou rekonstrukcí funkčně podobné komunikace v blízkých...

Kategorie: Životní prostředí

Velké změny i malé úpravy

Rekonstrukce zdevastované silnice III. třídy procházející obcí Grygov na Olomoucku přinesla výrazné zlepšení životního prostředí v její blízkosti, zklidnění dopravy i vyšší estetickou úroveň veřejných prostranství. Grygov za tyto provedené změny letos získal prvenství v kategorii obcí v soutěži Zklidňování dopravy ve městech a obcích.

Kategorie: Životní prostředí

Do projektu se musí aktivně zapojit radnice

Dosavadní průzkumy prokázaly, že každý obyvatel České republiky vyprodukuje během roku asi 150 - 200 kilogramů odpadů. Přitom se je až dosud pouze z menší části daří vytřídit a předat k dalšímu využití, například v Královéhradeckém kraji v průměru pouze 21,3 kg.

Kategorie: Životní prostředí

České Budějovice: Příklad odvahy

Díky vyloučení nežádoucí dopravní zátěže centrálního území dochází k postupnému zvyšování bezpečnosti provozu na komunikacích, omezení deformací vozovek a menšímu zatížení hlukem, vibracemi a exhalacemi, uvádí se v hodnocení projektu, s nímž České Budějovice slavily úspěch v letošním ročníku...

Kategorie: Životní prostředí

V Hulíně už vědí, jak na to

Nejlepším způsobem, jak zabránit černým skládkám, je umožnit občanům, aby odpad ze svých domácností ukládali na místo, které budou mít nejen po ruce, ale hlavně které je pro to určené. Tuto myšlenku se podařilo uskutečnit v Hulíně na...

Kategorie: Životní prostředí